Op onze website kunt u informatie vinden over onder andere onze kerkdiensten, ons geloof, onze verenigingen en commissies vanuit onze gemeente.

Vreemdelingen

 “Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen”.

1 Petrus 1:1a

In deze tekst leest u van vreemdelingen. Wie zijn dat? Men denkt hier verschillend over. In het tweede deel...

Een voortdurende behoefte

En zij waren volhardende in de leer der apostelen...

Handelingen 2:42a.

Laten we ons persoonlijk en kerkelijk leven eens vergelijken met wat hier gezegd wordt door Lukas in zijn tweede boek...

De uitstorting van de Heilige Geest

Hij dan door de rechterhand Gods verhoogd zijnde en de belofte des Heiligen Geestes ontvangen hebbende van de Vader, heeft dit uitgestort, dat gij nu ziet en hoort.

<p style="text-align:...