Op onze website kunt u informatie vinden over onder andere onze kerkdiensten, ons geloof, onze verenigingen en commissies vanuit onze gemeente.

De levensles van de Levensvorst

”…zo zult gij uw handen uitstrekken…”

Joh. 21:18m

In de dagen tussen Pasen en Hemelvaart blijkt de liefde van de Herder voor Zijn schapen steeds weer. Hoe Hij Zijn hand tot de kleinen blijft wenden, nadat Hij doodgeslagen was. Nu in...

Op Golgotha

“Als nu de hoofdman over honderd zag, wat er geschied was, verheerlijkte hij God, en zeide: “Waarlijk, deze Mens was rechtvaardig.”

Lukas 23:47

Hadden wij het voor het zeggen gehad, dan zou deze centurio toch wel de allerlaatste zijn...

De blik van Jezus

“En de Heere, Zich omkerende, zag Petrus aan.”

Lukas 22: 61 a

Aangrijpend ogenblik in de zaal van Kajafas. Jezus stond daar voor het Sanhedrin. En ondertussen stond Petrus Hem te verloochenen. Nog wel met vloeken en zweren. Petrus, die Hem...