Op onze website kunt u informatie vinden over onder andere onze kerkdiensten, ons geloof, onze verenigingen en commissies vanuit onze gemeente.

De uitstorting van de Heilige Geest

Hij dan door de rechterhand Gods verhoogd zijnde en de belofte des Heiligen Geestes ontvangen hebbende van de Vader, heeft dit uitgestort, dat gij nu ziet en hoort.

<p style="text-align:...

De laatste vijand

“De laatste vijand, die te niet gedaan wordt, is de dood”.

1 Korinthe 15:26

In de gemeente van Korinthe waren mensen, die meenden dat de opstanding reeds geschied was, namelijk op...

Een kort, maar betekenisvol antwoord

Jezus dan zeide tot hen: “Kinderkens, hebt gij niet enige toespijs?” Zij antwoordden Hem: “Neen”.

Johannes 21:5

Geliefde lezer, de...