Op onze website kunt u informatie vinden over onder andere onze kerkdiensten, ons geloof, onze verenigingen en commissies vanuit onze gemeente.

Ootmoedige verwondering op dankdag

“Ik ben geringer dan al deze weldadigheden en dan al deze trouw, die Gij aan Uw  knecht gedaan hebt."

Genesis 32:10a

Lezers, sinds 1 januari 1992 zijn Middelwatering en West twee...

Kerkhervorming

 “Gedenk dan, hoe gij het ontvangen en gehoord hebt, en bewaar het, en bekeer u".

Openbaring 3:3

Lezers, in 1986 werd de gemeente opnieuw vacant toen ds. P. Blok vertrok naar...

Gods antwoord op Mozes gebed

 “Zie, er is een plaats bij Mij ".

Exodus 33:21

Lezers, nadat ds. L. Blok begin 1979 vertrok naar Nunspeet, brak er weer een vacante periode aan voor de ongedeelde gemeente Capelle...