Op onze website kunt u informatie vinden over onder andere onze kerkdiensten, ons geloof, onze verenigingen en commissies vanuit onze gemeente.

De laatste vijand

“De laatste vijand, die te niet gedaan wordt, is de dood”.

1 Korinthe 15:26

In de gemeente van Korinthe waren mensen, die meenden dat de opstanding reeds geschied was, namelijk op...

Een kort, maar betekenisvol antwoord

Jezus dan zeide tot hen: “Kinderkens, hebt gij niet enige toespijs?” Zij antwoordden Hem: “Neen”.

Johannes 21:5

Geliefde lezer, de...

Christus loon (2)

“Zo zal Hij zaad zien, Hij zal de dagen verlengen; en het welbehagen des Heeren zal door Zijn hand gelukkiglijk voortgaan”

Jesaja 53:10b

Lezers, stonden we vorig keer stil bij dit...