Op onze website kunt u informatie vinden over onder andere onze kerkdiensten, ons geloof, onze verenigingen en commissies vanuit onze gemeente.

Een melaatse gereinigd

“En tot Hem kwam een melaatse, biddende Hem, ……..”

Markus 1:40-42

Dit tekstgedeelte verplaatst ons naar de begintijd van Christus’ omwandeling op deze...

Een dienende Zaligmaker

“Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en Zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen.”

Markus 10:45

De Zoon des mensen is...

Rondom de jaarwisseling

“Het is geschied”

Openbaring 21:6m

Geliefde lezer, alles heeft zijn bestemde tijd. Wat wordt dat bevestigd wanneer het afgelopen jaar bijna is voorbijgegaan. Nog enkele weken, dagen of...