Op onze website kunt u informatie vinden over onder andere onze kerkdiensten, ons geloof, onze verenigingen en commissies vanuit onze gemeente.

Roemen in God

"Dezen vermelden van wagens en die van paarden, maar wij zullen vermelden van den Naam des Heeren onzes Gods."

Psalm 20:8

Psalm 20 is een psalm van David. David is...

Is het goed met mij?

"Zal het goed zijn, als Hij u zal onderzoeken?"

Job 13:9a

Het is onder ons een bekende uitdrukking als er gezegd wordt, dat we met God in reke-ning staan. Maar beseffen we wel wat dat...

Wie kan dan zalig worden?

“Zijn discipelen nu dit horende, werden zeer verslagen, zeggende: Wie kan dan zalig worden? En Jezus hen aanziende, zeide tot hen: Bij de mensen is dat onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk.“
<p style="text-align:...