Op onze website kunt u informatie vinden over onder andere onze kerkdiensten, ons geloof, onze verenigingen en commissies vanuit onze gemeente.

De keuze van Ruth

“Alzo kwam Naómi weder en Ruth, de Moabitische, haar schoondochter, met haar, die uit de velden van Moab wederkwam, en zij kwamen te Bethlehem in het begin van de gersteoogst.”

Ruth...

Ananias en Saffira

“En er kwam grote vreze over de gehele gemeente en over allen die dit hoorden.”

Handelingen 5:11

Wanneer wij de geschiedenis van Ananias en Saffira lezen dan is dat altijd weer zeer...

Dit land zal de rust niet zijn

 “Dit land zal de rust niet zijn.”

Micha 2 : 10b

Een mens is een rusteloze rustzoeker. Dit zou zo niet zijn, ware het dat we de rust in het Paradijs niet verstoord hadden. Door de zonde...