Op onze website kunt u informatie vinden over onder andere onze kerkdiensten, ons geloof, onze verenigingen en commissies vanuit onze gemeente.

Zacharias’ kerstlied

“Om te verschijnen dengenen die gezeten zijn in duisternis en schaduw des doods”


<p...

De komende Profeet

“Een Profeet, uit het midden van u, uit uw broederen, als mij, zal u de HEERE uw God verwekken; naar Hem zult gij horen” .


<p...

Gods onbevattelijke genade

“Welgelukzalig is hij dien Gij verkiest". 

Psalm 65:5a

<!--...