Op onze website kunt u informatie vinden over onder andere onze kerkdiensten, ons geloof, onze verenigingen en commissies vanuit onze gemeente.

Simon de tovenaar

“Doch Simon, antwoordende, zeide: Bidt gijlieden voor mij tot de Heere, opdat niets over mij kome van hetgeen gij gezegd hebt.”

Handelingen 8:24

Wie was Simon de tovenaar? Hij woonde in...

Gij zijt mij een Verberging

“Gij zijt mij een Verberging; gij behoedt mij voor benauwdheid; gij omringt mij met vrolijke gezangen van bevrijding. Sela”

Psalm 32:7

Dit mag de dichter,...

En zij werden allen vervuld met den Heiligen Geest

“En zij werden allen vervuld met den Heiligen Geest…"

Hand. 2:4a

Hebt u ook de Heilige Geest ontvangen? U hebt al zoveel...