Bijbelstudievereniging Het Kompas

Naam van de vereniging:
Bijbelstudievereniging ‘Het Kompas’

Opgericht:
1980

Samenstelling van het bestuur:

voorzitter: C.P. (Kees) Izelaar
penningmeester: A. (Annet) den Besten
secretaresse: W. (Willeke) de Graaff
Doel van de vereniging:
Toetsen van levensvragen aan Schrift en belijdenis

Doelgroep waarvoor de vereniging bedoeld is:
Leden en meelevenden van de Gereformeerde Gemeenten

Wij komen iedere 14 dagen bij elkaar.

Op onze vereniging zijn wij nu bezig met:
Het bespreken van het Bijbelboek Hebreeën.

Vergader- en/of activiteitenschema:
Altijd op dinsdagavond, van 20.00 – 22.00 uur.

U kunt als volgt contact met ons opnemen:
via de voorzitter:

Kees Izelaar