Vrouwenochtenden

Sinds enkele jaren worden er vrouwenochtenden georganiseerd in onze gemeente. De bedoeling erachter is onderlinge band en ontmoeting, maar ook het samen nadenken over onderwerpen die interessant zijn, die aandacht nodig hebben en elkaar daarbij te helpen en te ondersteunen. Allerlei onderwerpen krijgen daarbij een plaatsje op zijn tijd.

De vrouwenochtenden zijn eens in de maand op woensdagochtend, inloop vanaf 8.50 uur. Een kopje koffie of thee staat dan voor u klaar. We beginnen om 9.15 uur. Tussendoor houden we een pauze waar ruimte is voor ontmoeting. Er is voor deze ochtenden kinderoppas aanwezig.
We vragen een kleine bijdrage voor deze ochtenden, 2 euro als u de ochtend bezoekt en 1,50 euro voor de kinderoppas.

Ook voor het komende seizoen staan weer verschillende onderwerpen en activiteiten op het programma. We proberen met het plannen van de onderwerpen rekening te houden met allerlei verschillende problemen die spelen in de maatschappij of kerk, maar ook de verschillende interesses die er zijn bij de vrouwen die doorgaans de ochtenden bezoeken.
Meestal proberen we in een seizoen ook een ontspannende activiteit te organiseren zoals een fietstocht, bloemstuk maken oid. Ook gingen we eerder al eens naar de theologische school en brachten we een bezoek aan de Gouwstraat. In de decembermaand proberen we aandacht aan kerst te geven. Het kan gebeuren dat de activiteiten op een andere ochtend of middag zijn dan de woensdagochtend.

Uw inbreng van ideeën zijn natuurlijk hartelijk welkom, dus heeft u een onderwerp of probleem dat u graag besproken zou willen hebben laat u dat alstublieft weten aan de commissie zodat wij kunnen kijken of we daar een spreker of spreekster voor kunnen vinden die dat met ons gaat uitdiepen. We kunnen niet beloven of het altijd gaat lukken maar we doen ons best.

Vanuit de vrouwenochtenden proberen we ook mee te leven met de zieken in de gemeente, maar ook met huwelijksjubilea, door middel van het sturen van een kaartje. Ook is de mogelijkheid aanwezig dat u namens de kerk een bezoekje brengt aan een oudere in de gemeente die jarig is. U neemt dan een cadeaubon namens de kerkenraad mee. Uiteraard is dat vrijblijvend om te doen, ziet u dat niet zitten, dan geeft dat helemaal niets.
Vanuit de commissie proberen we ook de vrouwen te bezoeken die nieuw in de gemeente komen zodat deze zich welkom weten.

We nodigen de vrouwen die nog nooit op een vrouwenochtend geweest zijn hartelijk uit om toch eens een ochtend aanwezig te zijn. In het verleden is gebleken dat je dan iemand spreekt (bv. in de pauze) waar je al jaren samen mee in één kerk zit maar eigenlijk niet kent. Het kunnen heel goede ontmoetingen zijn.

Voor het komende seizoen hebben we weer een aantal woensdagochtenden op het programma staan met mooie onderwerpen, houd u daarvoor de kerkbode in de gaten!
Dus hartelijk welkom op de VROUWENOCHTENDEN.

De commissie;
Marieke van den Berg – Bikker,
Mariëlle Damsteeg – Groenendijk,
Cora Fris – Heijkoop,
Nelly van der Knijff – Ruiter,
Liesbeth Schouten – van der Kolk,
Greet Verhoef – Boone