+16 Onderzoekt de Schriften

Naam van de vereniging:
+16 JV ‘Onderzoekt de Schriften’

Opgericht:
1944 (als jongelingsvereniging, vanaf 1964 jeugdvereniging)

Samenstelling van het bestuur:
1e voorzitter: Huig van der Knijff
2e voorzitter: Wilhelm Groenendijk
Penningmeester: Marijn Boer
Secretaresse: Rianne Mulder

Doel van de vereniging:
De bestudering van Gods Woord en de belijdenisgeschriften, het zoeken naar Bijbelse antwoorden op actuele vragen, het bieden van verantwoorde activiteiten voor de jongeren van onze gemeente en het bevorderen van de onderlinge samenbinding.

Doelgroep waarvoor de vereniging bedoeld is:
Alle jongeren van de gemeente vanaf 16 jaar

Vergader- en/of activiteitenschema:
Wij komen iedere twee weken op zondagavond bij elkaar.

Inhoud van de avonden:
Bijbelse, kerkhistorische, maatschappelijke, ethische en dogmatische thema’s aan de hand van inleidingen, presentaties en Bijbelstudies.

Contactpersoon:
Secretaresse: Rianne Mulder