IK en gij

“Want Ik leef, en gij zult leven” Johannes 14:19 Onze tekstwoorden bevatten in het kort het Paasevangelie. De Prediker is Christus Zelf. De hoorders zijn de discipelen. Het verband waarin deze woorden zijn gesproken, is …

Continue reading