Biddag: vragen om een zegen voor het nieuwe jaarseizoen.

En u zegenen (….. ) en wees een zegen

Genesis 12:2b/d

Geliefde gemeente, in deze maand zal er op vele plaatsen weer biddag worden gehouden.
Op deze dag willen we de Heere vragen om Zijn zegen over het komende jaarseizoen.
Een zegen over ons dagelijks werk, maar ook een zegen voor ons hart. Tegenover zegen staat het woordje: vloek.
Dat is waar we voor gekozen hebben in onze diepe val. Onder de vloek liggen we van nature allemaal.
Is dat al onze zielennood?
De vloek verdiend en dan ootmoedig bidden om een onverdiende zegen. De Heere heeft het in Christus bereid voor Zijn volk.
Hij nam de vloek van Zijn Kerk op zich om hen met Zijn zegeningen te vervullen.
Ook in onze tekst gaat het over zegen en ook over het tot een zegen zijn. Het gaat in deze tekst over Abram die met zijn vader, zijn vrouw en zijn familie woonde in Haran.
Ze leefden midden in het heidendom en dienden de afgoden.
Dat leven brengt geen ware zegen, geen waar geluk. Geen heil dat eeuwig blijft.
Afgoden zijn immers van hout en steen. Dat zijn letterlijk dode goden. Welke goden dienen wij? Dat wil zeggen: waar zijn we het meest mee bezig?
Met geld verdienen?
Met dingen die vergaan, zoals onze brommer, onze auto of ons aards bezit?
Bestaat ons leven alleen uit werken, uitgaan, internetten, smartphonegebruik en is er voor de Heere en Zijn dienst maar weinig ruimte?
Zo’n leven geeft geen zegen en heil. Misschien een poosje genot voor dit leven. Maar dat gaat ook voorbij of valt tegen.
Het geeft zeker geen zegen voor de eeuwigheid. Het eindigt uiteindelijk in de (eeuwige) vloek.
Laten we de komende biddag trouw naar Gods huis komen, juist om te smeken om dé (eeuwige) zegen te mogen ontvangen!
Onze tekst spreek van een genadewonder, van dé zegen.
De HEERE roept Abram met kracht uit de zonde en belooft hem ware zegen. Onze kanttekening zegt erbij: “zegen voor lichaam en ziel, voor de tijd en voor de eeuwigheid”.
Gemeente, die inwendige roeping die de Heere nog werkt door Zijn Woord en Geest hebben wij ook nodig.
Om getrokken te worden uit de duisternis van onze diepe val en onze dagelijkse zonden.
Afgebracht te worden van ons eigen ik, die we als een afgod dienen en te leren buigen als een arme zondaar voor die hoge God, Die het zo waard is om gediend en gevreesd te worden.
Dát is zegen om verlost te worden van de (eeuwige) vloek en de (eeuwige) dood die we verdienen.
De Heere zegent Zijn kinderen in de tijd door hen te verzorgen en bij te staan.
Maar veel meer Hij schenkt uit goedheid zonder peil, eeuwig zalig leven. De wereld gaat voorbij met al zijn begeerlijkheden.
Maar die Gods wil mag leren doen door Gods Geest, die blijft tot in der eeuwigheid.
Zoek dan die ware zegen bij de Heere. Ook in het jaarseizoen 2020. In onze tekst belooft de Heere Abram, en al Zijn kinderen, alleen om Jezus wil, die zegen.
Wat houdt die zegen in?
Het gaat over heil, geluk en voorspoed. De Heere zal het Zijn kinderen nooit aan iets doen ontbreken.
Gods kinderen kunnen het wel moeilijk hebben. Maar te midden van de zorgen, zal de Heere op zijn tijd weer uitkomst geven.
Of het zo maken dat de drukwegen hen tot zegen gesteld worden.
Hij zal hen zegenen met tijde-lijke zegeningen. We lezen ervan in Genesis 12. Hij zal Abram tot een goot volk maken, Hij zal Abram belangrijk maken en veel bezit geven (‘en uw naam grootmaken’), ja de Heere zal hem met zijn nageslacht het land Kanaän geven.
Toch zijn al die dingen niet het belangrijkste voor Abram.
En voor ons op de biddag?
Gaat het ons in ons leven alleen om rijkdom, eer, een diploma, carrière, enzovoort?
Is dat de inhoud van ons gebed en het doel van ons biddag houden?
Alleen om voorspoed vragen voor de tijd? Dat is arm en leeg. Het grootste wat Abram als zegen mag ontvangen is dat uit Abram de Christus zal geboren worden (zie vers 3 en kanttekening 7).
Hij zal Abram zalig maken. Deze Jezus zal voor Abram een vloek worden om hem in die weg met ware zegeningen, met heil en eeuwige waar geluk te gaan vervullen.
Kom, bent u/ben jij daar ook verlegen om?
Om werkelijk als een arme zondaar te leren bedelen: geef mij Jezus of ik sterf… om te mogen leren: wie Jezus heeft (gekregen in een eerlijke weg) die heeft genoeg!
Dan zul je ook tot zegen zijn van anderen. Dat staat aan het einde van de tekst: en wees een zegen.
Dat wil zeggen dat door onze woorden en onze wandel, anderen ook voor Christus mogen gewonnen worden.
Om zo anderen toe te roepen: “kom ga met ons en doe als wij”. Zoek de Heere terwijl Hij te vinden is.
Om de dienst des Heeren anderen aan te prijzen als een liefdedienst!
Bent u/ben jij in woord en wandel, maar ook in het gebed al tot een zegen voor anderen?
Mag dat ons leven zijn of worden in het jaarseizoen 2020.

Uw en jouw ds. A. Verschuure