Bijbelstudievereniging Het Kompas

Naam van de vereniging:
Bijbelstudievereniging ‘Het Kompas’

Opgericht:
1980

Samenstelling van het bestuur:
Voorzitter: C.P. (Kees) Izelaar
Penningmeester: A. (Annet) den Besten
Secretaresse: W. (Willeke) de Graaff – de Bruijn

Doel van de vereniging:
Toetsen van levensvragen aan Schrift en belijdenis

Doelgroep waarvoor de vereniging bedoeld is:
Leden en meelevenden van de Gereformeerde Gemeente

Wij komen iedere 14 dagen bij elkaar.

Op onze vereniging zijn wij nu bezig met:
Het bestuderen van bijbelboeken afwisselend uit het oude en nieuwe testament.

Vergader- en/of activiteitenschema:
Wij komen iedere 14 dagen bij elkaar, op dinsdagavonden van 20.00 – 22.00 uur

Inhoud van de avonden:
We beginnen met een opening door de voorzitter.
Met elkaar lezen we een hoofdstuk of meditatie m.b.t. het onderwerp van de avond.
Na de koffie worden de vragen besproken die thuis zijn voorbereid.
De avond word rond 22.00 uur door de voorzitter afgesloten.

Contactpersoon:
Voorzitter: Kees Izelaar