Bijbelstudievereniging Het Kompas

Naam van de vereniging:
Bijbelstudievereniging ‘Het Kompas’

Opgericht:
1980

Samenstelling van het bestuur:
Voorzitter: C.P. (Kees) Izelaar
Penningmeester: A. (Annet) den Besten
Secretaresse: W. (Willeke) de Graaff – de Bruijn

Doel van de vereniging:
Toetsen van levensvragen aan Schrift en belijdenis

Doelgroep waarvoor de vereniging bedoeld is:
Leden en meelevenden van de Gereformeerde Gemeente

Wij komen iedere 14 dagen bij elkaar.

Op onze vereniging zijn wij nu bezig met:
Het bespreken van het Bijbelboek Jeremia.

Vergader- en/of activiteitenschema:
Wij komen iedere 14 dagen bij elkaar, op dinsdagavonden van 20.00 – 22.00 uur

Inhoud van de avonden:
Wij bespreken op dit moment het Bijbelboek Jeremia.

Contactpersoon:
Voorzitter: Kees Izelaar