“De Heere is goed, Hij is tot sterkte in de dag der benauwdheid …