EHBO

Naam van de vereniging:
EHBO-team

Opgericht:
januari 1990

Samenstelling van het bestuur:
Het team heeft een coördinator en onderling zijn de verschillende taken verdeeld.

Doel van de vereniging:
Hulpverlening tijdens de eredienst of bij andere activiteiten in het kerkgebouw.

Doelgroep waarvoor de vereniging bedoeld is:
Kerkgangers en andere bezoekers.

Wij houden 5 oefenavonden per jaar.

Op onze vereniging zijn wij bezig met:
Vaardigheden oefenen m.b.t. een professioneel vervoer van personen en het herkennen van problemen zoals flauwte, hartklachten, klachten bij suikerziekte etc.

Vergader- en/of activiteitenschema:
Jaarrooster bij teamleden bekend.

Coördinator en contactpersoon:
dhr. C. de Ruiter