Ere zij God

Lukas 2 : 14a

Wie viert er geen kerstfeest in ons land? Kerstfeest? Natuurlijk! Lekker eten en drinken en vooral vrolijk zijn! Wij hebben er een (vr)eetfeest van gemaakt. Maar kerstfeest predikt ons de bittere armoede van het Christuskind in de kribbe, in een voederbak. Nee, voor romantiek geen plaats! Het is bittere werkelijkheid! Jozef en de zwangere Maria werd de deur gewezen! Geen plaats! Dan maar de beestenstal in. Een krib. Een voederbak. Ziet u? Het Christuskind in een voederbak. Geen paleis, geen verwarmde kamer, geen wieg! Bij de beesten! Eerloos! Wat is daar nu voor eer aan te behalen? Hoe zal dat Kind nu de eer van God verhogen?

Engelen dalen neer van de hemel in de kerstnacht. Boven de velden van Efratha wordt een lofzang gehoord: “Ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen.” De schoonste zang op aarde ooit gehoord. Zij zingen tot eer van God.

Wat is de betekenis van kerst? De een zegt dit en de ander dat. Laten we maar naar de engelen luisteren. De komst van het Christuskind in de stal van Bethlehem verhoogt de eer van God. Omdat de Zoon Zich vernédert, wordt God verhóógd! God wordt hiermee vereerd! De Heere Jezus redt de eer van God!

Jezus staat tegenover Adam! Adam onteerde God, door Hem onge­hoorzaam te zijn in het paradijs. Hij luisterde ook naar een engel. Maar dan een gevallen engel: de satan. En die engel wil niet anders dan dat God onteerd wordt!

Elke keer als wij de zonde doen, onteren wij God! Weten we dat wel? De Heilige Geest laat het ons zien. De eer van een heilige God. En daartegenover onze zonde, onze schande. Wee, wee, dat ik zo gezondigd heb. God onteerd. God niet bedoeld in mijn leven. God niet nodig. Niet aan God denken! God-loos bezig geweest in heel mijn leven. God niet bedoeld. Mezelf bedoeld! Mijn eigen eer op het oog. Eigen eer zoeken. Dat is de mens ten voeten uit: God van Zijn eer beroven! Net doen alsof God er niet is en maar doorleven! Dat is onze God-loze cultuur!

Nu de boodschap van kerst! Er is er Eén gekomen, Die de eer van God gaat herstellen. Heel Zijn leven op God gericht. Niet anders dan God op het oog! Gehoorzaam aan al Zijn geboden. Niet Zijn eigen eer op het oog. Gekomen is Hij! De Heere Jezus Christus, om eerrovers van God met God te verzoenen.

Daarom: “Ere zij God.” Er staat eigenlijk: “Heerlijkheid aan God.” Dus het gaat niet om het uitspreken van een wens door de engelen, dat God maar de eer mocht ontvangen in de kerstnacht. Nee, het is een feit! Met de komst van Christus wordt heerlijkheid aan God gegeven!

De engelen zingen eróver! Maar, wanneer we de betekenis van kerst mogen verstaan, dan zingen we er niet alleen over, maar ook uit! Eruit zingen is meer dan erover. De engelen hoeven immers niet gered te worden. Zondaren wel. Bent u al zo’n zondaar in eigen oog voor God? Ziet u de betekenis van Christus in uw leven? Gekomen om mijn zonde? Zing dan van harte mee: “Ere zij God”!

“Zingen wij net zoveel als de vogels? En toch, waarover moeten vogels zingen, vergeleken met ons? Zingen wij zoveel als de engelen? Toch wer­den zij nooit verlost door het bloed van Christus. Vogelen des hemels, zult u mij overtreffen? Engelen, zult u boven mij uitsteken? Dat hebt u gedaan, maar ik neem me voor met u te wedijveren, en dag voor dag en nacht voor nacht mijn ziel uit te storten in het gewijde lied.” (Spur­geon)

J.B. Zippro