Gedicht (de Wever)

<strong>De Wever</strong>

Mijn leven is een weefsel,
tussen God en mij.
Niet ik kies uit de kleuren,
heel doelbewust kiest Hij.
Vaak weeft hij er verdriet in
en ik, door onverstand,
vergeet, Hij ziet de boven
en ik de onderkant.
Als ”t weefgetouw zal rusten,
de spoel schiet niet meer om,
zal God het doek ontvouwen,
verklaren elk “waarom”.
Hoe nodig donk”re draden
zijn in des Wevers hand
naast goud- en zilverdraden:
Zó komt Zijn plan tot stand.

Corrie ten Boom (1892 – 1983)