Heidelbergse Catechismus Zondag 20

Vraag 53
Wat gelooft gij van den Heiligen Geest?
Eerstelijk, dat Hij tezamen met den Vader en den Zoon waarachtig en eeuwig God is.Ten andere, dat Hij ook mij gegeven is, opdat Hij mij door een waar geloof Christus en al Zijn weldaden deelachtig make, mij trooste en bij mij eeuwiglijk blijve.