Heidelbergse Catechismus Zondag 49

Vraag 124
Welke is de derde bede?
Uw wil geschiede, gelijk in den hemel, alzo ook op de aarde.Dat is: Geef dat wij en alle mensen onzen eigen wil verzaken, en Uw wil, die alleen goed is, zonder enig tegenspreken gehoorzaam zijn; opdat alzo een iegelijk zijn ambt en beroep zo gewilliglijk en getrouwelijk moge bedienen en uitvoeren als de engelen in den hemel doen.