Lezing: Seksuele opvoeding

Seksuele opvoeding: nooit te vroeg!?

I Waar hebben we mee te maken?
Onze eigen jongeren
•    Een deel van de jongeren wacht niet met seksuele gemeenschap tot het huwelijk.
•    Lang niet iedereen vindt dat seksuele gemeenschap uitsluitend thuishoort in het huwelijk.
•    Een deel van de jongens bekijkt regelmatig pornosites.
•    Jongeren schrikken niet van de wereldse moraal; het valt ze niet eens op.
•    Jongeren die thuis over seksualiteit spreken, hebben een voorspong in kennis en vaardigheid om een bijbelse opvatting onder woorden te brengen.
•    Op jonge leeftijd 12, 13 jaar, wordt nog vanuit de bijbel gedacht. Daarna invloed vanuit wereld merkbaar.
•    Er is veel onkunde en onzekerheid. Serieuze jongeren: Tot hoever mag je gaan met je vriend(in)?

-> Jongeren moeten regelmatig van ouderen horen waarom het goed is dat je jezelf seksueel rein bewaart.

B. Heersende mening om ons heen.
–    Doe waar je zin in hebt.
–    Volstrekt losgekoppeld van het huwelijk.
–    Gemiddeld eerste keer met elkaar naar bed: rond 16 jaar.
–    2 van de 3 jongens bekijkt regelmatig pornosites.

-> Jongeren drinken deze moraal in en worden ermee besmet.

C. Onze eigen moeite om over seksualiteit te praten
.
– Van vroeger geen voorbeelden
– Taboe, schaamte -> blokkade om te praten
– Lastig om seksualiteit zelf als iets moois te zien waarvan je mag genieten
– Zelf geen goede seksuele relatie

-> Als je zelf moeite hebt om over seksualiteit te praten, stel je het gesprek uit.

D De zonde dringt overal in door.
Voor ons allemaal geldt: wie is er zonder zonde?  We zijn vatbaar en kwetsbaar voor aanvallen op het gebied van seksualiteit. Als ouders hebben we wel de taak, de roeping om kinderen groot te brengen.

II Hoe waarderen we seksualiteit?

Hoe spreekt de bijbel over seksualiteit?
–    De Heere schiep het vrouwelijke en het mannelijke. Seksualiteit is Gods plan!
–    Het geeft een bijzondere eenheid waarvan man en vrouw mogen genieten.
–    Met teerheid en verwondering wordt gesproken over de weg van de man tot de vrouw.
–    Seksualiteit is een manier om de liefde op een bijzonder intieme manier met elkaar te beleven. Dat maakt de band tussen m/v speciaal.  Aankleven – lijm tussen papier. Maakt een hechte eenheid.
–    Uitdrukkelijk verbod op seksuele gemeenschap buiten het huwelijk. Deut. 22.
–    Gebied waarop veel verleidingen liggen. Waar veel mis gaat. De schone paradijsbloem is kwetsbaar.

De Heere heeft iets kostbaars meegegeven in ons menszijn. Laten we nooit zeggen dat seksualiteit op zichzelf zondig is. Stop het ook niet weg, maar laat het een normaal onderdeel van je menszijn zijn. Het hoort er gewoon bij. De bijbel spreekt er onverbloemd over.

III Hoe spreek je erover met je kind?

Seksuele voorlichting: nooit te vroeg! Een blindgeleidehond train je niet pas als een blinde hem komt ophalen, maar vanaf zijn geboorte.
Voor jonge kinderen is lichamelijkheid en seksualiteit geen beladen terrein. Daarom is het zo goed om er al jong over te spreken met je kind.
Wij zijn christenen en wat seksualiteit betreft mogen we in de leer gaan bij het volk Israël. Niet geheimzinnig – open over wat er gebeurt met je lichaam als je seksueel rijp wordt. De wetgeving is heel open over afzondering na onrein worden door menstruatie of zaadlozing.

Aanknopingspunten voor gesprek:
•    Seksualiteit in brede zin = intimiteit. Begint met knuffelen, aanraken, koesteren. Positieve lichaamsbeleving.
•    Peuterfase. Kind ontdekt eigen lichaam –  leren dat er grenzen zijn voor aanraken.
•    Kleuterfase. Kind wordt zich bewust van anders zijn van jongen en meisje. Spelen doktertje.
•    Zwangerschap: er groeit een kindje. Hoe komt dat daar?
•    Schuttingtaal, middelvinger opsteken. Kind weet vaak niet eens wat ermee bedoeld wordt.
•    Waarschuwen tegen seksueel misbruik. Kinderlokkers.
•    Het voorbeeld van dieren en hun voortplanting.
•    Voorlezen, boek aanreiken en daar later over praten.
•    Bijbel lezen en uitleggen. Deut. 23, Hooglied, Richteren: bijwijf van de Bethlehemiet. Verkrachting.
•    Onderweg om je heen kijken. Reclameborden, tijdschriftenetalage. Artikel in de krant.
•    Gericht  zelf initiatief te nemen. Ik wil graag met je praten over …

Tienerleeftijd -> gesprek krijgt ander karakter. Echt gesprek aangaan. Niet even mening neerzetten. Zelf laten nadenken:
–    Denk je dat het klopt dat je gelukkiger bent als je naar porno kijkt?
–    Waarom is iedereen er zo nieuwsgierig naar?
–    Waarom beelden ze zo vaak bloot af in reclames?
–    Veel tieners gaan met elkaar naar bed als ze verkering hebben. Waarom denk je dat wij dat niet goed vinden?

Wees zelf een leesbare brief, een voorbeeld. Niet geïnteresseerd in slaapkamerverhalen. Wel in hoe jij zelf vroeger als tiener ook te maken had met verleidingen. Met de moeite om jezelf rein te bewaren. Kind heeft aandacht voor persoonlijk, echt verhaal. Identificatiefiguur. Naast hen staan. Geef aan dat ze het moeilijker hebben dan wij vroeger. En dat geduld + zelfbeheersing nodig is in een relatie. Dat het rein bewaren van seksualiteit echt de moeite waard is.
Wijs op het doel van seksualiteit. Men laat je graag geloven dat met elkaar naar bed gaan volop genieten is. Maar God wil een relatie van liefde en trouw.  Seksualiteit is als lijm tussen velletjes papier. Losscheuren laat littekens na. Nooit meer gaaf. Dan gaat er iets kapot.

Jong stelletje heeft ruim een jaar verkering. Hoe ga je in gesprek over seksualiteit?
–    Respecteren van de privacy – niet vissen
–    Zoek een gelegenheid om onder vier ogen te praten.
–    Lees niet de les, maar ga naast hen staan.
–    Ga in op de grote kracht van seksuele verlangens. Niet schrikken als je merkt dat je in vlam staat. Niet zondig, normaal. Liefde – intimiteit- seksuele aantrekkingskracht.
–    Wel op goede manier mee omgaan. Vraagt gesprek. Vraagt beheersing. Vraagt grenzen die je samen afspreekt. Identificatie – laat zien dat je daar zelf ook mee worstelde.
–    Leg uit dat een relatie stevig opgebouwd moet worden. Huis met 4 pijlers: lichamelijk, maatschappelijk, emotioneel, sociaal. Met als basis het christen zijn.
–    Wijs op het doel van seksualiteit.  Men laat je graag geloven dat met elkaar naar bed gaan volop genieten is. Maar God wil een relatie van liefde en trouw. Voorbeeld: Seksualiteit is als lijm tussen velletjes papier. Losscheuren laat littekens na. Nooit meer gaaf.
–    Tot hoever mag je gaan? Of: hoe zorg je ervoor dat je zo lang mogelijk bij die laatste grens wegblijft? .

Afronding.
Gekeken naar ontwikkelingen onder jongeren en de wereld om ons heen. Het gesprek is dingend nodig.
Als ouders moeten we vertellen welke diepe inhoud seksualiteit heeft. Welk heerlijk doel de Heere daarmee voor ogen heeft.  Waarom mag je niet met elkaar naar bed buiten het huwelijk? Omdat het beter voor je is om dit cadeau te bewaren tot je in een relatie van liefde en trouw bent gekomen.
Laten we als ouders hopen en bidden dat ze zichzelf rein bewaren. Dat ze net als Jozef dicht bij de Heere willen leven en bij verleidingen uiroepen: Hoe zou ik zulk een groot kwaad doen en zondigen tegen God? Een leven in afhankelijkheid van Hem doet wijken van het kwade.

Laten we biddend onze kinderen de rijke inhoud van seksualiteit doorgeven, om ze te motiveren voor deze kostbare gave te vechten. Hoe vroeger je erbij bent, des te meer tijd heb je om hun geweten te vormen. Dus daarom: seksuele opvoeding: nooit te vroeg!