Mannenvereniging Philadelphia

Naam van de vereniging:
Mannenvereniging ‘Philadelphia’

Opgericht:
1959

Samenstelling van het bestuur:
Voorzitter: G. Verhoef
Secretaris: J.M. van der Slikke
2e voorzitter: P. de Bode
Penningmeester:  H. Plaisier
Algemeen adjunct: J. Muit

Doel van de vereniging:
Bestudering van Gods Woord en de Belijdenisgeschriften.

Doelgroep waarvoor de vereniging bedoeld is:
Mannen vanaf 18 jaar.

Inhoud van de avonden:
De bestudering van de brief aan de Kolossenzen. Vrije onderwerpen over Bijbelgedeelten, Bijbelse thema’s , kerkgeschiedenis en over leven en werken van oudvaders, Puriteinen etc.

Vergader- en/of activiteitenschema:
Tijdens het vergaderseizoen van september t/m mei, elke twee weken op maandagavond van 20.00 tot 22.00 uur.

Contactpersoon:
Secrataris: J.M. van der Slikke.
Email: jmvanderslikke@kliksafe.nl