Preken luisteren

Datum:  26 juni
Zondagmiddag  15:00 uur: ds. W. A. Zondag
Lezen:             Johannes 7 : 31 – 53
Tekst:              Johannes 7 : 37 – 39
Thema:           Water voor dorstige harten


Dwnload


Datum:  19 juni
Zondagmiddag  15:00 uur: ds. H. A. van Zetten
Lezen:             Handelingen 2 : 46 – 3 : 16
Tekst:              Handelingen 3 : 16
Thema:           Een kreupele bedelaar genezen


Dwnload


Datum:   16  juni
Zondagavond  19:45 uur: ds. M. Joosse
Lezen:      Handelingen 8 : 26 – 40
Tekst:      Handelingen 8 : 36b
Thema:    Een begeerte om gedoopt te worden


Dwnload


Datum:   5  juni
Zondagavond  18:30 uur: ds. M. Joosse
Lezen:      Ezechiël 47 : 1 – 12
Tekst:       Ezechiël 47 : 9b
Thema:    De levenwekkende waterstroom


Dwnload


Datum:   29  mei
Zondagavond  19:00 uur: ds. G.J. Baan
Lezen:     Johannes 20 : 24 – 31
Tekst:      Johannes 20 : 30 en 31


Dwnload


Datum:   29  mei
Zondagmorgen  10:00 uur: ds. G.W.S. Mulder     (Doopdienst)
Lezen:          Psalm 110
Tekst:           Psalm 110 : 3
Thema:        De onderdanen van Koning Jezus


Dwnload


Datum:   26  mei
Donderdagochtend  10:00 uur: ds. W. Silfhout      (Hemelvaartsdag)
Lezen: Lukas 24 : 36 – 53
Tekst: Lukas 24 : 50 – 52
Thema: Het kroningsfeest van Christus


Dwnload


Datum:   22  mei
Zondagavond  18:30 uur: ds. C. Sonnevelt
Lezen:     Kolossenzen 2 : 20 – 3 – 11
Tekst:      Kolossenzen 3 : 1 – 3
Thema:   De betekenis van Pasen voor de gemeente van Christus


Dwnload


Datum:   12  mei
Donderdagavond  19:45 uur: ds. J.M.D. de Heer
Lezen:    2 Timotheus 1 : 1 – 14
Tekst:     2 Timotheus 1 : 8 en 9
Thema:  Het evangelie van Christus


Dwnload


Datum:   8  mei
Zondagavond  16:30 uur: ds. A.Schot
Lezen:     Mattheüs 24 : 1 – 14
Tekst:      Mattheus 24 : 13
Thema:   Volharding


Dwnload


Datum:   1  mei
Zondagavond  16:30 uur: ds. J.W. Verweij
Lezen:           Johannes  19  :  30  –  42
Thema:         De Liefde van Christus


Dwnload


Datum:   1  mei
Zondagmorgen  10:00 uur: ds. J.W. Verweij
Lezen:          1  Korinthe  15  :  1  –  20
Thema:        Christus openbaring aan Jacobus


Dwnload


Datum:   24  april
Zondagavond  18:00 uur: ds. A.T. Huijser
Lezen:           2 Korinthe 4 vers 7 – 18
Tekst:            2 Korinthe 4 vers 11
Thema:         Opstandingsvrucht in een stervend leven


Dwnload


Datum:   17  april
Zondagavond  19:00 uur: ds. G. J. Baan      (1e Paasdag – Dopen)
Lezen:          Gal. 2 vers 15 – Gslsten 3 vers 14
Tekst:           Gal. 2 vers 20 midden
Thema:        Geestelijk leven


Dwnload


Datum:   10  april
Zondagavond  16:00 uur: ds. W. Silfhout      (Nabetrachting Heilig Avondmaal)
Lezen:             Lukas 23 vers 33 – 49
Tekst:              Lukas 23 vers 34a
Thema:           De voorbede van Christus aan het kruis


Dwnload


Datum:   10  april
Zondagmorgen  10:00 uur: ds. W. Silfhout      (Bediening Heilig Avondmaal)
Door een technische storing mist het laatste stukje van deze dienst.
Lezen:        Johannes 19  vers  17 – 30
Tekst:         Johannes 19  vers  17a
Thema:      Jezus en het kruis


Dwnload


Datum:   3  april
Zondagavond  16:00 uur: ds. H. van der Heiden
Lezen:             Johannes  18  vers  19  –  21
Tekst:              Johannes  18  vers  12  –  27
Thema:           Jezus getuigenis voor Annas


Dwnload


Datum:   3  april
Zondagmorgen  10:00 uur: ds. H. van der Heiden      (Voorbereiding Heilig Avondmaal)
Lezen:          Lukas 22  vers   7  –  23
Tekst:          Lukas 22  vers  15  –  16
Thema:        Christus laatste pascha


Dwnload


Datum:  31 maart
Donderdagavond  19:45 uur: ds. Ds. C. van Ruitenburg
Lezen:            Psalm 22
Tekst:             Psalm 22 vers 7a
Thema:          Een grote tegenstelling


Dwnload


Datum:  27  maart
Zondagavond  19:00 uur: ds. M. Joosse
Lezen:            Marcus 15 vers   1  –  21
Tekst:            Marcus 15 vers   21
Thema:          Simon van Cyréne onder hetr kruis


Dwnload


Datum:  27  maart
Zondagmorgen  10:00 uur: ds. P. Mulder
Lezen:           Mattheus 26  vers  53,  –  55 – 56
Tekst:            Mattheus 26 vers 36 – 56
Thema:         Jezus gevangenneming


Dwnload


Datum:  13  maart
Zondagmiddag  14:30 uur: ds. H.J. Agteresch
Lezen:            2 Kronieken  20  vers  1  –  19
Tekst:            2 Kronieken  20  vers  12
Thema:           Bidden in oorlogstijd


Dwnload


Datum:  6  maart
Zondagavond  19:00 uur: ds. P. J. de Raaf
Lezen:            Mattheüs  16  vers  13  –  28
Tekst:             Mattheüs  16  vers  21  –  23
Thema:           Het begin van de lijdenstijd


Dwnload


Datum:  27  februari
Zondagmiddag  17:00 uur: ds. H. A. van Zetten (Doopdienst)
Lezen:             Markus  10  vers  13  –  27
Tekst:              Markus 10  vers  13  –  16
Thema:           Christus en de kinderen


Dwnload


Datum:  27  februari
Zondagmiddag  10:00 uur: ds. H. A. van Zetten
Lezen:               Exodus  25  vers  10 – 22
Tekst:                Exodus  25  vers  22
Thema:             Ark der verzoening


Dwnload


Datum:  20  februari
Zondagmiddag  15:00 uur: ds. H. A. van Zetten
Lezen:             Mattheus 13  vers  47  –  58
Tekst:              Mattheus  13  vers  47  –  51
Thema:           De gelijkenis van het visnet


Dwnload


Datum:  13  februari
Zondagmiddag  19:00 uur: ds. G.J. Baan  (Bevestigen ambtsdragers)
Lezen:              Kolossensen  3  vers  1  –  17
Tekst:              Kolossensen  3  vers  23 – 24
Thema:           Het ambtelijk dienen


Dwnload


10  februari
Donderdagavond  19:45 uur: ds E. J. Boudewijn
Lezen:             Mattheus  5  vers  1  –  12
Tekst:              Mattheus  5  vers  3,  6  en  11
Thema:           Missende zielen die zalig zijn.


Dwnload