Preken luisteren

Datum: 23 maart
Donderdagavond 19:45 uur: ds. J. Beens
Lezen:            Genesis 22 : 1-14
Tekst:             Genesis 22 : 7b
Thema:           het lam ten brandoffer


Dwnload


Datum: 19 maart
Zondagavond 18:30 uur: ds. C. Sonnevelt
Lezen:            Markus 15 : 1-21
Tekst:             Markus 15 : 21
Thema:           Kruisdragen


Dwnload


Datum: 12 maart
Zondagmiddag 15:00 uur: ds. G.W.S. Mulder
Lezen:            Mattheüs 21 : 1-17
Tekst:             Mattheüs 21 : 16
Thema:           Gods belofte voor de kinderen


Dwnload


Datum: 8 maart
Biddagavond 19:00 uur: ds. H.A. van Zetten
Lezen:            2 Koningen 4 : 1 – 7
Tekst:             2 Koningen 4 : 2
Thema:           Gods wonderlijke zorg


Dwnload


Datum: 8 maart
Biddagmorgen 10:00 uur: ds. W. Silfhout
Lezen:             Jesaja 26
Tekst:              Jesaja 26 : 13
Thema:           Gods regering over Zijn volk


Dwnload


Datum: 5 maart
Zondagmiddag 15:00 uur: ds. H.J. Agteresch
Lezen:             Leviticus 1 : 1 – 11
Tekst:             Leviticus 1 : 4
Thema:           Het brandoffer


Dwnload


Datum: 26 februari
Zondagmiddag 16:30 uur: ds. A. Verschuure
Lezen:             Leviticus 16 : 2 – 5 en 11 – 28
Tekst:              Leviticus 16 : 3 en 5
Thema:           De grote verzoendag


Dwnload


Datum: 12 februari
Zondagavond 19:00 uur: ds. J. Zippro (doopdienst)
Lezen:             Psalm 22
Tekst:              Psalm 22 : 31 en 32
Thema:            Een rijke belofte voor het zaad van de gemeente


Dwnload


Datum:  12 februari
Zondagmorgen 10:00 uur: ds. M. Blok
Lezen:             Exodus 10 : 16 – 29
Tekst:              Exodus 10 : 23
Thema:           De negende plaag


Dwnload


Datum: 12 februari
Zondagmiddag 16:30 uur: ds. W. Silfhout
Lezen:             2 Petrus 3
Tekst:              2 Petrus 3 : 18
Thema:           Een oproep tot geestelijke wasdom


Dwnload


Datum:  12 februari
Zondagmorgen 10:00 uur: ds. W. Silfhout
Lezen:             Johannes 2 : 13 – 25
Tekst:              Johannes 2 : 14 – 17
Thema:           Jezus’ ijver voor het huis van Zijn Vader


Dwnload


Datum:  9 februari
Donderdagavond 19:45 uur: ds. C. van Ruitenburg
Lezen:             Psalm 93 en Markus 4 : 35 – 41
Tekst:              Psalm 93 : 3 en 4
Thema:           Stormen


Dwnload


Datum:  5 februari
Zondagmiddag 16:30 uur: student J.M. Evers
Lezen:             Johannes 13 : 33 – 14 : 7
Tekst:              Johannes 14 : 1 – 3
Thema:           Jezus sprekende over Zijn heengaan


Dwnload


Datum:  29 januari
Zondagavond 19:00 uur: ds. W. Harinck
Lezen:             Jesaja 61
Tekst:              Mattheus 5 : 4
Thema:           De tweede zaligspreking


Dwnload


Datum:  29 januari
Zondagmorgen 10:00 uur: ds. P. Mulder
Lezen:            Lukas 5 : 17 – 26
Tekst:             Lukas 5 : 18 en 24


Dwnload


Datum:  26 januari
Donderdagavond 19:45 uur: ds. S. Maljaars
Lezen:             Lukas 5 : 1 – 16
Tekst:              Lukas 5 : 12 – 16
Thema:           Jezus reinigt een man vol melaatsheid


Dwnload


Datum:  22 januari
Zondagavond 18:30 uur: ds. M.H. Schot (Heilige Doop)
Lezen:             Psalm 127
Tekst:              Psalm 127 : 3
Thema:           De kinderzegen


Dwnload


Datum:  15 januari
Zondagmiddag 16:00 uur: ds. B. Labee
Lezen:            Openbaring 7 : 1 – 12
Tekst:             Openbaring 7 : 9 – 12


Dwnload


Datum:  15 januari
Zondagmorgen 10:00 uur: ds. B. Labee
Lezen:             Johannes 1 : 19 – 34
Tekst:              Johannes 1 : 26b en 29b


Dwnload


Datum:  8 januari
Zondagavond 19:00 uur: ds. M.H. Schot (Bevestiging ambtsdragers)
Lezen:             Johannes 1 : 35 – 52
Tekst:              Johannes 1 : 44 – 52
Thema:           Onderwijs aan Nathanael


Dwnload


Datum:  1 januari
Zondagavond 18:30 uur: ds. A.T. Huijser
Lezen:             Mattheus 2 : 13 – 18
Tekst:              Mattheus 2 : 13 – 15
Thema:           De vlucht naar Egypte


Dwnload


Datum:  1 Januari
Zondagmorgen 10:00 uur: student J.M. Evers (Nieuwjaarsdienst)
Lezen:             Hebreeën 4 : 14 – 5 : 6


Dwnload


Datum:  31 december
Zondagavond 19:00 uur: student J.M. Evers (Oudejaarsdienst)
Lezen:             Hebreeën 3 : 12 – 4 : 13


Dwnload


Datum:  17 december
Zondagmiddag 16:30 uur: ds. G.J. Baan (nabetrachting Heilig Avondmaal)
Lezen:             Johannes 1 : 1 – 18
Tekst:              Johannes 1 : 17
Thema:           Wet en Evangelie


Dwnload


Datum:  17 december
Zondagmorgen 10:00 uur: ds. G.J. Baan (bediening Heilig Avondmaal)
Lezen:             Johannes 1 : 1 – 18
Tekst:              Johannes 1 : 11 – 13
Thema:           Jezus komst in het vlees


Dwnload


Datum:  11 december
Zondagavond 19:00 uur: ds. G.J. Baan (voorbereiding Heilig Avondmaal)
Lezen:             Johannes 1 : 1 – 18
Tekst:              Johannes 1 : 14
Thema:           Het vleesgeworden Woord


Dwnload


Datum:  8 december
Donderdagavond 19:30 uur: ds. G.J. Baan (Bidstond classis Rotterdam)
Lezen:             Openbaring 22
Tekst:              Openbaring 22:10b
Thema:           De nood der tijden


Dwnload


Datum:  4 december
Zondagavond 18:30 uur: ds. M. Joosse
Lezen:             Maleachi 3 : 7 – 4 : 6
Tekst:              Maleachi 4 : 2a
Thema:           De opgang van de Zon der gerechtigheid


Dwnload