Vrouwenvereniging “Wees een zegen”

Naam van de vereniging:
Vrouwenvereniging ‘Wees een zegen’

Opgericht:
januari 1962

Samenstelling van het bestuur:
mw. C.T. Boer- de Lange : Presidente
mw. A.C. Hoogendoorn-van der Spek : Secretaresse
mw. J. Snoep – Anker : Penningmeesteresse
mw. J. Gerrets-Struijk
mw. H. Schipper – de Borst : Algemeen adjuncte

Doel van de vereniging:
– geld bijeenbrengen voor kerk, zending en evangelisatie
– samenbinding met andere vrouwen uit de gemeente

Doelgroep waarvoor de vereniging bedoeld is:
Alle vrouwen uit de gemeente vanaf 18 jaar.

Inhoud van de avonden:
Opening, lezen van een meditatie, handwerken en andere creatieve bezigheden.
Tijdens het werk wordt er een verhaal of gedicht voorgelezen.
2/3 keer per jaar komt er een spreker over een actueel onderwerp.

Vergaderschema:
Wij komen om de week bij elkaar op maandagavond van 20.00 tot 22.00 uur.

Activiteitenschema:
In de maand april: bijwonen van de Bondsdag in Veenendaal.
In de maand mei (laatste verenigingsavond van het seizoen): etentje
In de maand november: jaarlijkse verkoping in “Elim”.

Contactpersoon:

Secretaresse: Alike Hoogendoorn