Preken beluisteren

Datum:  10 februari
Zondagmiddag 16:30 uur: Ds. A.Verschuure
Lezen: Zacharia 3:1-5
Tekst: De Heidelbergse Catechismus Zondag 23
Thema: De rechtvaardigmaking


Download


Datum:  10 februari
Zondagochtend: Ds. A.Verschuure (Voorbereiding Heilig Avondmaal)
Lezen: Mattheüs 22 vers 1-14
Tekst: Mattheüs 22 verzen 1 en 2
Thema: De Koninklijke bruiloft


Download


Datum:  3 februari
Zondagmiddag 16:30 uur: Ds. A.Verschuure (Doopdienst)
Lezen: Ezechiël 37 vers 1-14
Tekst: Ezechiël 37 vers 14a
Thema: Het dopen in de Naam des Heiligen Geestes


Download


Datum:  3 februari
Zondagochtend: Ds. W. J. Karels
Lezen: Markus 10 vers 1-16
Tekst: Datum:  Markus 10 vers 13-16
Thema: Het komen van kinderen tot Christus


Download


Datum: 27 januari
Zondagmiddag 16:30 uur: Ds. W. Silfhout
Lezen: Johannes 1 vers 35-52
Tekst: Johannes 1 vers 41-43a
Thema: Het leiden van een zondaar tot Christus


DownloadDatum:  24 januari
Donderdagavond 19:45 uur: Ds. A. Verschuure (Bijbellezing)
Lezen: Genesis 39 vers 7-20
Tekst: Genesis 39 vers 10-20
Thema: De verzochte Jozef


Download


Datum:  20 januari
Zondagmiddag 17:00 uur: Ds. A. Verschuure
Lezen: Openbaring hoofdstuk 21 vers 22-27 en hoofdstuk 22 vers 1-5 
Tekst: De Heidelbergse Catechismus Zondag 22
Thema: De weldaden die Gods Kerk na dit leven ontvangt.


Download


Datum:  20 januari
Zondagmorgen 10:00 uur: Ds. A. Verschuure
Lezen: Markus 5 vers 25-43
Tekst:Markus 5 vers 27b-34
Thema: Jezus en de bloedvloeiende vrouw 2


Download


Datum:  13 januari
Zondagmiddag 17:00 uur: Ds. A. Verschuure
Lezen: Handelingen 9: 26-43
Tekst: De Heidelbergse Catechismus Zondag 21 vraag 55-56
Thema: De weldaden die Gods Kerk in dit leven ontvangt.


DownloadDatum:  13 januari
Zondagmorgen 10:00 uur: Ds. A. Verschuure
Lezen: Markus 5 vers 17-28
Tekst:Markus 5 vers 25-27a
Thema: Jezus en de bloedvloeiende vrouw 1


Download


Datum:  10 januari
Donderdagavond 19:45 uur: Ds. A. Verschuure (Bijbellezing)
Lezen: Genesis 39 vers 6-16
Tekst: Genesis 39 vers 7-9
Thema: Hoe Potifar’s vrouw Jozef probeert te verleiden.


Download


Datum:  6 januari
Zondagmiddag 17:00 uur: Ds. A. Verschuure
Lezen: Psalm 87
De Heidelbergse Catechismus Zondag 21 vraag 54
Thema: De kerk des Heeren


Download


Datum:  6 januari
Zondagmorgen 10:00 uur: Ds. A. Verschuure (Bevestiging ambtsdragers)
Lezen: Markus 1 vers 29-39
Tekst: Markus 1 vers 35b
Thema: Jezus’s gebedsleven


Download


Datum: 1 januari
Dinsdagochtend 10:00 uur: Ds. A. Verschuure  (Nieuwjaarsdienst)
Lezen: Psalm 133 en 134
Tekst: 1 Korinthe 16 vers 23-24 
De genade van den Heere Jezus Christus zij met u.
Mijn liefde zij met u allen in Christus Jezus. Amen.


Download


Datum:  31 december
Maandagavond 19:15 uur: Ds. A. Verschuure  (Oudejaarsdienst)
Lezen: 1 Korinthe 16 vers 10 -24
Tekst: 1 Korinthe 16 vers 22 
Indien iemand den Heere Jezus Christus niet liefheeft, die zij een vervloeking: Maranatha.


Download


Datum:  30 december
Zondagmiddag 16:30 uur: Ds. W. Silfhout 
Lezen: Lukas 2 vers 25-40
Tekst: Lukas 2 ver 36-38
En er was Anna, een profetes, een dochter van Fanuël, uit den stam van Aser. Deze was tot groten ouderdom gekomen, welke met haar man zeven jaren had geleefd van haar maagdom af. En zij was een weduwe van omtrent vier en tachtig jaren, dewelke niet week uit den tempel, met vasten en bidden God sdienende nacht en dag. En deze te dierzelver ure daarbij komende, heeft insgelijks den Heere beleden, en sprak van Hem tot allen die de verlossing in Jeruzalem verwachtten.


Download


Datum:  25 december
Dinsmiddag 16:30 uur: Ds. A. Verschuure  (1e Kerstdag)
Lezen: Lukas 2 vers 8-20
Tekst: “Namelijk dat u heden geboren is de Zaligmaker, Welke is Christus de Heere, in de stad Davids.
En dit zal u het teken zijn: Gij zult het Kindeken vinden in doeken gewonden en liggende in de kribbe.


Download


Datum:  25 december
Dinsdagochtend 10:00 uur: Ds. A. Verschuure  (1e Kerstdag)
Lezen: Lukas 2 vers 1-7
Tekst: “en legde Hem neder in de kribbe.”


Download


Datum:  23 december
Zondagmiddag 16:30 uur: Ds. A. Verschuure  (Doopdienst)
Lezen: 1 Johannes 1
Tekst: “En het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.


Download


Datum: 16 december
Zondagmiddag 16:30 uur: Ds. H. E. P. Fortuyn
Lezen: Lukas 1 vers 1-25
Thema: Gods Engel gezonden


Download


Datum: 16 december
Zondagmorgen 10:00 uur: Ds. A. Verschuure
Lezen: Johannes 16 vers 5-15
De Heidelbergse Catechismus Zondag 20 vragen 53
Thema: Het geloof in de Heilige Geest 


Download


Datum: 13 december
Donderdagavond 19:45 uur: Ds. A. Verschuure (Bijbellezing)
Lezen: Hooglied 5 vers 9 – 16
Thema: Jozef en Potifar (vervolg)


Download


Datum: 9 december
Zondagmiddag 16:30 uur: Ds. A. Verschuure
Lezen: Jeremia 30
De Heidelbergse Catechismus Zondag 19 vragen 51 en 52
Thema: De verhoogde Christus (vervolg)


Download


Datum: 9 december
Zondagmorgen 10:00 uur: Ds. A. Verschuure
Lezen: Lukas 1 vers 26-38
Thema: Gods boodschap aan Maria 


Download


Datum: 2 december
Zondagmiddag 16:30 uur: Ds. W. Silfhout
Lezen: Jeremia 30
Thema: De Messias als de priesterlijke Middelaar


Download


Datum: 25 november
Zondagmiddag 16:30 uur: Ds. A. Verschuure (Nabetrachting van het Heilig Avondmaal)
Lezen: Handelingen 8: 34-40
Thema: Filippus en de Kamerling (vervolg)


Download


Datum: 25 november
Zondagmorgen 10:00 uur: Ds. A. Verschuure (Bediening van het Heilig Avondmaal)
Lezen: Psalm 23
Thema: De ware avondmaalganger


Download