Preken beluisteren

Datum: 10 juni 2018
Zondagmiddag 16:30 uur: Ds. A. Verschuure
Bediening van de Heilige Doop
Lezen: 1 Petrus 1 vers 1 – 12
Thema: Dopen in de naam des Vaders

Download


Datum: 10 juni 2018
Zondagmorgen 10:00 uur: Ds. A. Verschuure
Lezen: Zacharia 4
Thema: Het vijfde nachtgezicht

Download


Datum: 3 juni 2018
Zondagmiddag 16:30 uur: Ds. A. Verschuure
Nabetrachting op het Heilig Avondmaal
Lezen: Deuteronomium 5 vers 22 – 33
Thema: De vreze des Heeren

Download


Datum: 3 juni 2018
Zondagmorgen 10:00 uur: Ds. A. Verschuure
Bediening van het Heilig Avondmaal
Lezen: Psalm 70
Thema: Een bede van de bruid (vervolg op de voorbereidingspredikatie)

Download


Datum: 27 mei 2018
Zondagmiddag 16:30 uur: Ds. A. Verschuure
De Heidelbergse Catechismus Zondag 8
Lezen: 1 Johannes 5 vers 1 – 13
Thema: Drie-enig God

Download


Datum: 27 mei 2018
Zondagmorgen 10:00 uur: Ds. A. Verschuure
Voorbereidingspreek voor het te houden Heilig Avondmaal
Lezen: Hooglied 4
Thema: Een bede van de bruid

Download


Datum: 21 mei 2018
Maandagmorgen 10:00 uur: Ds. A. Verschuure
2e Pinksterdag – Openbare belijdenis
Lezen: Psalmen 143
Thema: Een spreken over de Heilige Geest

Download


Datum: 20 mei 2018
Zondagmiddag 16:30 uur: Ds. W.J. Karels
1e Pinksterdag
Lezen: Jesaja 32 vers 9 – 20
Thema: De zending van de Heilige Geest

Download


Datum: 20 mei 2018
Zondagmorgen 10:00 uur: Ds. A. Verschuure
1e Pinksterdag
Lezen: Handelingen 2 vers 1 – 21
Thema: De komst van de Heilige Geest

Download


Datum: 10 mei 2018
Donderdagmorgen 09:00 uur: Ds. A. Verschuure
Hemelvaartsdag
Lezen: Handelingen 1 vers 1 – 14
Thema: Jezus’ hemelvaart

Download


Datum: 6 mei 2018
Zondagmiddag 16:30 uur: Ds. A. Verschuure
Bediening van de Heilige Doop
Lezen: Hebreeën 10 vers 1 – 18
Thema: De afwassing der zonden

Download


Datum: 6 mei 2018
Zondagmorgen 10:00 uur: Ds. A. Verschuure
Lezen: Openbaring 1 vers 9 – 20
Thema: Christus verschijning aan Johannes

Download


Datum: 29 april 2018
Zondagmiddag 16:30 uur: Ds. A. Verschuure
De Heidelbergse Catechismus Zondag 7 (vervolg)
Lezen: Genesis 42 vers 5 – 21 en Genesis 44 vers 3 – 16
Thema: Het ware zaligmakend geloof (2)

Download


Datum: 29 april 2018
Zondagmorgen 10:00 uur: Ds. A. Verschuure
Lezen: Johannes 13 vers 21 – 38 en Johannes 14 vers 1- 6
Thema: Christus’ afscheidswoord aan Zijn discipelen

Download


Datum: 26 april 2018
Donderdagavond 19:45 uur: Ds. A. Verschuure
Lezen: Lukas 15 vers 1 – 10
Thema: Jozef

Download