Ontstaan van de Gereformeerde Gemeente 

Capelle aan den IJssel- Middelwatering

In Capelle aan den IJssel woonden al vanouds mensen die zich hartelijk verbonden voelden met de gereformeerde prediking zoals deze zich ontwikkelde kort na de Reformatie (1517) en in de periode van de Nadere Reformatie (een stroming binnen de Gereformeerde Kerk waarvan de vertegenwoordigers in de periode 1600-1780 aandrongen op de innerlijke doorleving van de gereformeerde leer en de persoonlijke levensheiliging op alle terreinen van het leven). Eén van de laatste vertegenwoordigers van de Nadere Reformatie, ds. Theodorus van der Groe, was predikant in het nabijgelegen Kralingen en diende daar Gods kerk in de tweede helft van de 18e eeuw. Het is niet uitgesloten dat zijn prediking ook in Capelle invloed heeft gehad.

Rond 1930 kerkten een aantal gezinnen uit Capelle aan den IJssel wekelijks aan de Boezemsingel in Rotterdam. Daar vonden ze geestelijk voedsel onder de prediking van ds. G.H. Kersten. Hij was het die in 1907 twee kerkverbanden, te weten de Kruisgezinden en de Ledeboerianen wist te verenigingen tot het kerkverband van de Gereformeerde Gemeenten.

Op 18 april 1935 werd vanuit de gemeente van Rotterdam-Centrum een aanvang gemaakt met kerkdiensten in een voormalige garage en kolenschuur in de Ruyterstraat.

Omstreeks het jaar 1950 bleken er ruim 400 leden en doopleden te zijn die min of meer bij de afdeling Capelle aan den IJssel gerekend konden worden. Op woensdag 23 mei 1951 vond instituering plaats tijdens een kerkdienst waarin ds. M. Blok voorging.

In die tijd werd besloten om tot nieuwbouw over te gaan en zo werd een nieuw kerkgebouw aan de Doormanstraat (± 500 zitplaatsen) op 15 september 1953 in gebruik genomen.

De eerste predikant was ds. G.A. Zijderveld. Overgekomen uit de U.S.A. deed hij op 3 juni 1959 in Capelle aan den IJssel intrede en betrok hij  de pastorie aan de Doormanstraat. In 1963 nam ds. Zijderveld een beroep aan naar Middelburg. Na zijn vertrek werd de pastorie betrokken door het gezin van G.J. v.d. Noort, student aan de Theologische School te Rotterdam. In 1965 nam kandidaat Van der Noort het beroep aan naar Capelle aan den IJssel. Hij heeft de gemeente als herder en leraar mogen dienen tot 1971.

Door de sterke groei van de burgerlijke gemeente groeide de behoefte om in Middelwatering een geschikte locatie te vinden om kerk te kunnen houden. Deze werd gevonden in de aula van de Glopper-Mavo aan de Alkenoord.

Al spoedig bleek de aula te klein te zijn en werd in de Gereformeerde Kerk “De Hoeksteen” aan de Rivierweg onderdak gevonden vanaf 1968 tot 1971.

In 1970 werd door ds. G.J. v.d. Noort de eerste paal geslagen voor de nieuwe kerk “ELIM” in Middelwatering. Voordat de kerk met zo’n 1000 zitplaatsen in 1971 in gebruik werd genomen nam ds. v.d. Noort het beroep aan naar Zeist. Inmiddels werd in Krimpen aan den IJssel een afdeling van Capelle gevormd en het kerkgebouw aan het Wilhelminaplein aangekocht. Deze gemeente werd in 1971 verzelfstandigd.

In 1973 kwam ds. L. Blok uit Beekbergen over naar onze gemeente. Elke  zondag ging hij driemaal voor. Beurtelings preekte hij in Middelwatering en West. In 1978 nam hij het beroep naar Nunspeet aan.

Na een korte vacante periode deed ds. P. Blok zijn intrede in 1980. Hij diende de gemeente tot 1986 en vertrok naar Kootwijkerbroek. Ook werd in 1980 aan de Slotlaan een ruime pastorie aangekocht (deze werd in  2012 weer verkocht).

Met de intrede van ds. P. Mulder in 1991 was de vacature van herder en leraar weer vervuld. In 1992 werd de gemeente gesplitst en ontstonden de twee zelfstandige gemeentes Capelle-West en Capelle-Middelwatering. In 1999 nam ds. Mulder het beroep aan naar Dordrecht en was onze gemeente opnieuw vacant.

In 2001 nam ds. W. Silfhout het beroep aan vanuit H.I. Ambacht. Hij deed op 10 april 2002 in “ELIM” zijn intrede. Op 25 mei 2002 plaatste ds. Silfhout een gedenksteen voor de uitbreiding van zaalruimte van het kerkgebouw. Per 1 Juni 2016 ging hij met emeritaat.

In 2017 nam ds. A. Verschuure het beroep aan vanuit Scherpenzeel. Hij deed op 26 oktober 2017 intrede. In 2021 nam hij het beroep aan naar Genemuiden en was de gemeente weer vacant.

Sinds 9 mei 2023 is ds. H. van der Heiden als predikant aan onze gemeente verbonden.

Meer informatie is te vinden in een tweetal uitgaven, namelijk ‘Twee kerken aan ’t Woord’ waarin de periode 1951-1991 wordt beschreven en een daarop volgende  uitgave over de periode 1992-2002.

Comments are closed.