Geschiedenis

 

Historisch overzicht Gereformeerde Gemeente Capelle a.d.IJssel-Middelwatering.
In onze burgerlijke gemeente was al vanouds een volk te vinden dat de waarheid, die naar de Godzaligheid is, beminde. Het is bepaald niet uitgesloten dat dit nog een late vrucht geweest is op de prediking van bijvoorbeeld Ds. Van der Groe. Deze stond immers in het nabijgelegen Kralingen en diende daar Gods kerk in de tweede helft van de 18e eeuw.Er waren Capellenaren die al in ± 1930 in Rotterdam kerkten. Ze vonden daar geestelijk voedsel onder de prediking van Ds. G.H. Kersten, die een belangrijke rol speelde bij de vereniging van 1907 en onvermoeid streefde naar een geordend kerkelijk leven volgens de aloude Dordtse Kerkorde.
 

Op 18 april 1935 werd een aanvang gemaakt met kerkdiensten in een voormalige garage en kolenschuur in de Ruyterstraat.

De eerste dienst werd geleid door Ds. Kersten en vervolgens werden er ‘s zondags leesdiensten gehouden door de ouderlingen van de “Rotterdamse moedergemeente Boezemsingel”.

 De kolenschuur Gereformeerde Gemeente Caepelle aan den IJssel
 Gereformeerde Gemeente Doormanstraat Omstreeks het jaar 1950 bleken er ruim 400 leden, inclusief doopleden, te zijn die min of meer bij de afdeling Capelle aan den IJssel gerekend konden worden.Op woensdag 23 mei 1951 vond instituering plaats tijdens een kerkdienst waarin Ds. M. Blok voorging.

In die tijd werd besloten om tot nieuwbouw over te gaan en zo werd een nieuw kerkgebouw aan de Doormanstraat (± 500 zitplaatsen) op 15 september 1953 in gebruik genomen.

De eerste predikant was Ds. G.A. Zijderveld, komend uit de U.S.A., deed op 3 juni 1959 in Capelle zijn intrede en nam intrek in de pastorie aan de Doormanstraat.
In 1963 nam Ds. Zijderveld een beroep aan naar Middelburg en werd de pastorie bewoond door het gezin van student G.J. v.d. Noort.
In 1965 nam kandidaat Van der Noort het beroep aan naar Capelle aan den IJssel en hij heeft de gemeente als herder en leraar mogen dienen tot 1971.
Door de sterke groei van de burgerlijke gemeente groeide de behoefte om in Middelwatering een geschikte locatie te vinden om kerk te kunnen houden. Deze werd gevonden in de aula van de Glopper-Mavo.  Gereformeerde Gemeente in Glopper MAVO
Hoeksteen Capelle aan den IJssel Al spoedig bleek de aula te klein te zijn en werd in de Gereformeerde Kerk “De Hoeksteen” onderdak gevonden vanaf 1968 tot 1971.
In het jaar 1970 werd door Ds. v.d. Noort de eerste paal geslagen voor de nieuwe kerk “ELIM” in Middelwatering.
Voordat de kerk “ELIM” (± 1000 zitplaatsen) in gebruik werd genomen in 1971 nam Ds. v.d. Noort het beroep aan naar Zeist.
Inmiddels werd in Krimpen aan den IJssel een afdeling van Capelle gevormd en het kerkgebouw aan het Wilhelminaplein aangekocht en werd deze gemeente in 1971 verzelfstandigd.
In 1973 kwam Ds. L. Blok uit Beekbergen over naar onze gemeente en hij ging driemaal per zondag voor, beurtelings in Middelwatering en in West. In 1978 nam hij het beroep naar Nunspeet aan.
 Elimkerk gereformeerde gemeente capelle aan den ijssel
Aan de Slotlaan werd een ruime pastorie aangekocht (1980) waarin destijds een arts zijn praktijk had gevestigd. Deze werd verkocht in 2012.
Na een korte vacante periode deed Ds. P. Blok zijn intrede in 1980. Hij diende de gemeente tot 1986 en vertrok naar Kootwijkerbroek.
Met de intrede van Ds. P. Mulder in 1991 was de vacature (Middelwatering) van herder en leraar vervuld, hoewel de gemeente nog niet was gesplitst. Dit kreeg in 1992 zijn beslag.
In 1999 nam Ds. Mulder het beroep aan naar Dordrecht en was onze gemeente weer vacant.
In 2001 nam Ds. W. Silfhout het beroep aan vanuit H.I. Ambacht en deed hij op 10 april 2002 in “ELIM” zijn intrede.
Op 25 mei 2002 plaatste Ds. Silfhout een gedenksteen voor de uitbreiding van zaalruimte van het kerkgebouw. Per 1 Juni 2016 ging Ds. Silfhout met emeritaat.
Meer informatie is te vinden in een tweetal uitgaven: de eerste over de periode van 1951 tot 1991 (West en Middelwatering) en de tweede over de periode 1992 tot 2002 (Middelwatering).