Op onze website kunt u informatie vinden over onder andere onze kerkdiensten, ons geloof, onze verenigingen en commissies vanuit onze gemeente.

Een handvol koren (2)

Geliefde lezer, ( ) een handvol koren.
Dat mag bijzonder wel gezegd worden van de middelen, waardoor de Heere Zijn genade krachtig verheerlijkt in de harten van zondaren tot eeuwige zaligheid.
’t Evangelie der genade Gods in Christus toch is...

Een handvol koren (1)

Is er een handvol koren in het land op de hoogte der bergen ,de vrucht daarvan zal ruisen als de Libanon.

Psalm 72:16a

Geliefde gemeente ( ) het boven afgedrukte tekstwoord...

Een ernstige roepstem in de tekenen des tijds

Zie, Hij komt met de wolken, en alle oog zal Hem zien, ook degenen die Hem doorstoken hebben.

Openbaring 1:7a

Lezers, in deze moeilijke tijd willen we ditmaal een eerder geschreven meditatie...

Beste bezoeker van onze website.
Als kerkenraad achten wij het niet meer verantwoordelijk om nog kerkdiensten te houden.
Daarom is het vanaf heden niet mogelijk kerkdiensten bij te wonen in de kerk.
De preken zijn wel te beluisteren via kerkdienstgemist.nl of via de scanner.
Voor meer informatie betreffende het corona virus verwijzen wij u naar de website van Gergeminfo