Op onze website kunt u informatie vinden over onder andere onze kerkdiensten, ons geloof, onze verenigingen en commissies vanuit onze gemeente.

De enige Levensbron

Indien gij de gave Gods kendet, en wie Hij is Die tot u zegt: Geef Mij te drinken, zo zoudt gij van Hem hebben begeerd, en Hij zou u levend water gegeven hebben.

<!-- wp:paragraph...

Een welgelegen dag

En als er een welgelegen dag gekomen was

Markus 6:21a

Het...

Gesloten ogen

Hij staat midden onder ulieden, Dien gij niet kent

Johannes 1:26b

<!-- wp:paragraph...