Op onze website kunt u informatie vinden over onder andere onze kerkdiensten, ons geloof, onze verenigingen en commissies vanuit onze gemeente.

“De Heere is goed, Hij is tot sterkte in de dag der benauwdheid …

“De Heere is goed, Hij is tot sterkte in de dag der benauwdheid en Hij kent degenen die op Hem betrouwen”.

Nahum...

”En gij zult ze uw kinderen inscherpen, en daarvan spreken”.

''En gij zult ze uw kinderen inscherpen, en daarvan spreken''.

Deuteronomium 6:7a

<!--...

Alle geslachten

“…Ga, gij uit uw land…”

Genesis 12:1-3

Wat was de aarde...