Op onze website kunt u informatie vinden over onder andere onze kerkdiensten, ons geloof, onze verenigingen en commissies vanuit onze gemeente.

Een boodschappende Rhodé en het antwoord der gemeente

“En zij zeiden tot haar: Gij raast”

Handelingen 12:15a

Het is opmerkelijk dat de jonge dienstmaagd Rhodé, in bange dagen van beproeving, met velen bijéén vergaderd en biddende was in...

Geen Andere Naam

En de zaligheid is in geen Anderen; want er is ook onder den hemel geen andere Naam, Die onder de mensen gegeven is, door Welken wij moeten zalig worden

<!-- wp:paragraph...

Pinksteren

En als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd

Handelingen 2:1a

Met...