• PredikantVacant
  • ClassisRotterdam
  • Particuliere SynodeZuid-West

Op onze website kunt u informatie vinden over onder andere onze kerkdiensten, ons geloof, onze verenigingen en commissies vanuit onze gemeente.

En ik zal ulieden brengen in dat land

En ik zal ulieden brengen in dat land Exodus 6:7a Gods kind is op reis, op reis naar het land van Immanuël. Het is hier immers het land der ruste niet. Het moge hier dan…

HET BROOD DES LEVENS

“Ik ben het Brood des levens;…….” Johannes 6:35m Na de wonderlijke spijziging met de vijf broden en twee visjes zocht de schare de Heere Jezus opnieuw. En toen zij Hem gevonden hadden, zei de Heere…

PINKSTEREN

Hij dan, door de rechterhand Gods verhoogd zijnde en de belofte des Heiligen Geestes ontvangen hebbende van den Vader, heeft dit uitgestort, dat gij nu ziet en hoort. 1 Petrus 1 vers 24b-25a Deze woorden…