• PredikantVacant
  • ClassisRotterdam
  • Particuliere SynodeZuid-West

Op onze website kunt u informatie vinden over onder andere onze kerkdiensten, ons geloof, onze verenigingen en commissies vanuit onze gemeente.

Want ik ben door de wet der wet gestorven, opdat ik Gode leven zou.

Galaten 2 : 19 Paulus wil hier zeggen: Wat roemen jullie in de wet, die ik toch niet kennen wil? Wat verdoven jullie mij met veel gepraat over de wet? Als het ware door de…

Indien Uw aangezicht niet medegaan zal, doe ons van hier niet optrekken.

Exodus 33:15 We staan aan het begin van een nieuw jaar. Wat er zal gebeuren weten we niet. Het ligt in de schoot van de toekomst verborgen. God weet het. Mozes is verlegen om het…

Oud en Nieuw

Oudejaarsavond Openbaring 21 : 6a Het is geschied. 31 december: de laatste dag van het jaar. Een jaar van 365 dagen is voorbij gevlogen. We zijn aan het einde van het jaar voor we er…