Op onze website kunt u informatie vinden over onder andere onze kerkdiensten, ons geloof, onze verenigingen en commissies vanuit onze gemeente.

Gesloten ogen

Hij staat midden onder ulieden, Dien gij niet kent

Johannes 1:26b

<!-- wp:paragraph...

De HEERE regeert.

De HEERE regeert.

Psalm 93:1a

Geliefde (consulent)...

De Zon der gerechtigheid

Ulieden daarentegen die Mijn Naam vreest, zal de Zon der gerechtigheid opgaan.
En er zal genezing zijn onder Zijn vleugelen; en gij zult uitgaan, en toenemen als mestkalveren.

<!-- /wp:paragraph...