• PredikantVacant
  • ClassisRotterdam
  • Particuliere SynodeZuid-West

Op onze website kunt u informatie vinden over onder andere onze kerkdiensten, ons geloof, onze verenigingen en commissies vanuit onze gemeente.

Wat dunkt u van den Christus?

Mattheus 22:42a Lezer, wat dunkt u van de Christus? Ziet u schoonheid in Immanuël, alles overtreffende schoonheid? Hebt u Zijn heerlijkheid leren zien? Is uw geest beschenen door Zijn heerlijkheid? Heeft een blik op Jezus,…

Want zij zeide: “Indien ik maar Zijn klederen mag aanraken, ik zal gezond worden.”

Markus 5:28 De Heilige Geest legt de kwaal bloot en doet de onreinheid van de zonde beleven. Zo één krijgt de dood voor ogen. Deze vrouw kwam met haar kwaal tot Jezus. Ja, dat is…

“Of veracht gij de rijkdom Zijner goedertierenheid en verdraagzaamheid en lankmoedigheid, niet wetende dat de goedertierenheid Gods u tot bekering leidt?”

Romeinen 2:4 De jaarlijkse dankdag is, als u dit onder ogen krijgt, weer aanstaande. Hoewel in alles openbaar komt dat de Heere een twist heeft met de inwoners der aarde, schenkt de Heere ons dit…