• PredikantDs. A. Verschuure
  • ClassisRotterdam
  • Particuliere SynodeZuid-West

Op onze website kunt u informatie vinden over onder andere onze kerkdiensten, ons geloof, onze verenigingen en commissies vanuit onze gemeente.

Bidden en belijden

Ik ben Uwe, behoud mij, want ik heb Uw bevelen gezocht Psalm 119 vers 94 ‘Ik ben Uwe, behoud mij’, zo lezen we in vers 94. Het is een korte belijdenis, direct gevolgd door een…

De Vorst van het heir des HEEREN

Voorts geschiedde het als Jozua bij Jericho was, dat hij zijn ogen ophief, en zag toe, en ziet, er stond een Man tegenover hem, Die een uitgetogen zwaard in Zijn hand had. En Jozua ging…

Zoek eerst ………

Maar zoekt eerst het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden Mattheüs 6 vers 33 Met het woordje ‘maar’ begint onze tekst. De Heere vermaant in het voorafgaande gedeelte…