Op onze website kunt u informatie vinden over onder andere onze kerkdiensten, ons geloof, onze verenigingen en commissies vanuit onze gemeente.

“Hallelujah! Looft den HEERE.“

“Hallelujah! Looft den HEERE.“

Psalm 148:1a

<!-- wp:paragraph {"align":"left"}...

De vergankelijkheid van de mens

"De dagen des mensen zijn als het gras; gelijk een bloem des velds, alzo bloeit hij"

Psalm 103:15

<!--...

“De Heere is goed, Hij is tot sterkte in de dag der benauwdheid …

“De Heere is goed, Hij is tot sterkte in de dag der benauwdheid en Hij kent degenen die op Hem betrouwen”.

Nahum...