• PredikantDs. A. Verschuure
  • ClassisRotterdam
  • Particuliere SynodeZuid-West

Op onze website kunt u informatie vinden over onder andere onze kerkdiensten, ons geloof, onze verenigingen en commissies vanuit onze gemeente.

Een bede- en Boetedag

“O land, land, land, hoor des Heeren woord.” Jeremia 22 vers 29 (1) Des Heeren Woord tot Zijn zondig en bedorven land is een woord van overtuiging. De Heere stelt de zondaars hun menigvuldige zonden,…

De waarheid uit de mond van een leugenaar

En gij overlegt niet, dat het ons nut is, dat één Mens sterve voor het volk, en het gehele volk niet verloren ga. Johannes 12  vers  50 Geliefde lezers, onze mond kan mooie dingen zeggen,…

De werken des duivels door Christus verbroken

Wanneer een sterk gewapende zijn hof bewaard, zo is al wat hij heeft in vrede; maar als Eén daarover komt, die sterker is dan hij en hem overwint, Die neemt zijn gehele wapenrusting, waar hij…