Op onze website kunt u informatie vinden over onder andere onze kerkdiensten, ons geloof, onze verenigingen en commissies vanuit onze gemeente.

Christus algenoegzame offerande


Want met één offerande heeft hij in eeuwigheid volmaakt degenen, die geheiligd worden.

Hebreeën 10:14

<!--...

Maar waar is het lam tot het brandoffer

Maar waar is het lam tot het brandoffer

Genesis 22:7b

Vele...

Christus’ onderwijs aan Zijn discipelen over Zijn lijden

Van toen aan begon Jezus Zijn discipelen te vertonen dat Hij moest heengaan naar Jeruzalem en veel lijden.’

...