• PredikantDs. A. Verschuure
  • ClassisRotterdam
  • Particuliere SynodeZuid-West

Op onze website kunt u informatie vinden over onder andere onze kerkdiensten, ons geloof, onze verenigingen en commissies vanuit onze gemeente.

De oude Anna

En er was Anna……. Lukas 2:36-38 Geliefde lezers, na de geboorte van Christus lezen we van verschillende mensen die deze geboren Zaligmaker met ogen des geloofs mochten aanschouwen. Onder hen waren er mensen van allerlei…

Kerst – oudjaar – nieuwjaar

Kerstfeest “En er waren herders (..), Maria en Jozef (..), er was een mens te Jeruzalem, wiens naam was Simeon (..), en er was Anna.” Lukas 2:8a, 16m, 25a en 36a Lukas twee spreekt van…

Advent

Om te verschijnen dengenen die gezeten zijn in duisternis en schaduw des doods. Lukas 1 vers 79a Zacharias wist uit ondervinding wat het betekent te zitten in duisternis en schaduw des doods. Weten wij het…