Op onze website kunt u informatie vinden over onder andere onze kerkdiensten, ons geloof, onze verenigingen en commissies vanuit onze gemeente.

Maar waar is het lam tot het brandoffer

Maar waar is het lam tot het brandoffer”

Genesis 22:7b

<!--...

Christus’ onderwijs aan Zijn discipelen over Zijn lijden

Van toen aan begon Jezus Zijn discipelen te vertonen dat Hij moest heengaan naar Jeruzalem en veel lijden.’

...

De prediking van Johannes de Doper

En hij predikte, zeggende: Na mij komt Die sterker is dan ik, Wien ik niet waardig ben nederbukkende den riem Zijner schoenen te ontbinden.

Markus...