Op onze website kunt u informatie vinden over onder andere onze kerkdiensten, ons geloof, onze verenigingen en commissies vanuit onze gemeente.

Geen Andere Naam

En de zaligheid is in geen Anderen; want er is ook onder den hemel geen andere Naam, Die onder de mensen gegeven is, door Welken wij moeten zalig worden

<!-- wp:paragraph...

Pinksteren

En als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd

Handelingen 2:1a

Met...

Die zal Mij verheerlijken

Johannes 16:14a

Wanneer Jezus de woorden van de tekst uitspreekt, staat Hij voor Zijn onuitsprekelijk lijden en sterven.
...