Op onze website kunt u informatie vinden over onder andere onze kerkdiensten, ons geloof, onze verenigingen en commissies vanuit onze gemeente.

De Zon der gerechtigheid

Ulieden daarentegen die Mijn Naam vreest, zal de Zon der gerechtigheid opgaan.
En er zal genezing zijn onder Zijn vleugelen; en gij zult uitgaan, en toenemen als mestkalveren.

<!-- /wp:paragraph...

Een adventsboodschap

En gij, Bethlehem Efratha, zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda? Uit u zal Mij voortkomen, Die een Heerser zal zijn in Israël, en Wiens uitgangen zijn van ouds, van de dagen der...

“Hallelujah! Looft den HEERE.“

“Hallelujah! Looft den HEERE.“

Psalm 148:1a

<!-- wp:paragraph {"align":"left"}...