Op onze website kunt u informatie vinden over onder andere onze kerkdiensten, ons geloof, onze verenigingen en commissies vanuit onze gemeente.

De tweede reize

En in de tweede reize werd Jozef aan zijn broederen bekend.

Handelingen 7:13a

Geliefde gemeenten, jong en oud, we leven weer in een tijd van veel reizen en trekken.
Al zullen anderen...

De rust van Gods Kerk

“Er blijft dan een rust over voor het volk Gods”.

Hebreeën 4:9

Lezers, de rust waarvan deze tekst spreekt is niet de rust na een dag van werken, of de rust van de slaap.
Het wijst...

Een boodschappende Rhodé en het antwoord der gemeente

“En zij zeiden tot haar: Gij raast”

Handelingen 12:15a

Het is opmerkelijk dat de jonge dienstmaagd Rhodé, in bange dagen van beproeving, met velen bijéén vergaderd en biddende was in...