• PredikantDs. A. Verschuure
  • ClassisRotterdam
  • Particuliere SynodeZuid-West

Op onze website kunt u informatie vinden over onder andere onze kerkdiensten, ons geloof, onze verenigingen en commissies vanuit onze gemeente.

Christus verschijning aan Zijn discipelen op Paasavond

“en als de deuren gesloten waren waar de discipelen vergaderd waren (…) kwam Jezus en stond in het midden” Johannes  20  vers  19b Geliefde lezer, de inhoud van deze meditatie is een bewerkte versie van…

De hemelse Uitlegger

Legde Hij hun uit. Lukas 24:27m Er zijn op deze wereld vele uitleggers op allerlei gebied. Maar van deze Uitlegger in de tekst van onze overdenking kan alleen gezegd worden dat Hij de Enige is.…

PLAATSBEKLEDING

En zij namen Jezus en leidden Hem weg Johannes 19:16b Onze tekstwoorden brengen ons op de plaats van het gericht. Voor de rechterstoel van Pontius Pilatus is al urenlang een slepend proces gaande. De spanningen…