Preken beluisteren

Datum:  18 april
Zondagmiddag  16:30 uur: Ds. A. Verschuure
Lezen:      Hebreeen  13  vers   7  –  25
Tekst:       Hebreeen  13  vers  20  –  21
Thema:    De zegen de Heeren die spreekt van de naam des Vaders de God nu des vredes …


Dwnload


Datum:  18 april
Zondagmorgen  10:00 uur: Ds. A. Verschuure
Lezen:        Kolossenzen  3  vers  1  –  17
Tekst:         Heidelbergse catechismus Zondag 17
Thema:      De opstanding van Christus


Download


Datum:  15  april     (Bijbellezing)
Donderdagavond  19:45 uur:  Ds. A. Verschuure
Lezen:     Genesis  46  vers  28  –  34  en  Genesis  47  vers  1  –  12
Tekst:     Genesis  46  vers  28  –  47
Thema:   Jacob en Jozef in Egypteland


Download


Datum:  11 april    (Doopdienst)
Zondagmiddag  16:30 uur: Ds. A. Verschuure
Lezen:        Romeinen 6 vers 1 -14
Tekst:         Romeinen 6 vers 3 – 4
Thema:      De vruchten van de vereniging met Christus


Dwnload


Datum:  11 april
Zondagmorgen  10:00 uur: Ds. A. Verschuure
Lezen:       Johannes   21  vers  15  –  25
Tekst:        Johannes  21  vers  20  –  22
Thema:     Petrus en Johannes


Download


Datum:  5 april   (2e Paasdag)
Maandagmorgen  9:00 uur: Ds. A. Verschuure
Lezen:        Johannes 20 vers 19 – 31
Tekst:         Johannes  20  vers  19
Thema:      Op de avond van de opstanding


Dwnload


Datum:  4 april    (1e Paasdag)
Zondagmiddag  16:30 uur: Ds. G. J. van Aalst
Lezen:        Johannes   17  vers  1  –  14
Tekst:         Johannes   17  vers  1  –  3
Thema:      IMMANUEL  leeft om te bidden


Dwnload


Datum:  4 april    (1e Paasdag)
Zondagmorgen  10:00 uur: Ds. A. Verschuure
Lezen:      Johannes  20  vers  1  –  18
Tekst:       Johannes  20  vers  1  –  10
Thema:    Op de avond van de opstanding


Download


Datum:  2  april    (Goede Vrijdag)
Vrijdagavond  19:00 uur: Ds. A. Verschuure
Lezen:        Johannes  19  vers  30  –  42
Tekst:         Johannes  19  vers  38  –  42
Thema:      Jezus begrafenis


Dwnload


Datum:  28  maart
Zondagmiddag  16:30 uur: Ds. A. Verschuure
Lezen:        Johannes  19  vers  25  –  37
Tekst:         Johannes  19  vers  31  –  37
Thema:      Christus zijde met een speer doorstoken


Dwnload


Datum:  28  maart
Zondagmorgen  10:00 uur: Ds. W. Silfhout
Lezen:      Johannes  19  vers   17  –  30
Tekst:       Johannes  19  vers  25  –  27
Thema:    Het derde kruiswoord van Jezus


Download


Datum:  25  maart     (Bijbellezing)
Donderdagavond  19:00 uur:  Ds. A. Verschuure
Lezen:      Genesis  46  vers  1  tot  30
Tekst:      Genesis   46  vers  2  tot  30
Thema:  Jacob naar Egypte


Download


Datum:  21  maart
Zondagmiddag  16:30 uur: Ds. A. Verschuure
Lezen:        Markus 15 vers 33 – 47
Tekst:         Heidelbergse catechismus Zondag 16
Thema:      De laatste drie trappen van Christus vernedering


Dwnload


Datum:  21  maart
Zondagmorgen  10:00 uur: Ds. A. Verschuure
Lezen:       Lukas  23  vers  26  –  43
Tekst:       Lukas  23  vers   39  –  43
Thema:    Souvereine genade verheerlijkt op de kruisheuvel Gogotha


Download


Datum:  14  maart
Zondagmiddag  16:30 uur: Ds. A. Verschuure
Lezen:         Jesaja 53
Tekst:         Heidelbergse catechismus Zondag 15
Thema:      Het lijden van Christus


Dwnload


Datum:  10  maart    (Biddag)
Woensdagavond  18:45 uur: Ds. A. Verschuure
Lezen:        Openbaring 6 vers 1 – 8
Tekst:         Openbaring 6 vers 2
Thema:      De Godsregering getoond in het verbreken van de eerste vier zegelen


Dwnload


Datum:  10  maart    (Biddag)
Woensdagmorgen  10:00 uur: Ds. A. Verschuure
Lezen:       Hebreeën  13  vers  1  –  8
Tekst:       Hebreeën  13  vers  5
Thema:    Paulus slotwoord aan de Hebreeën


Download


Datum:  7  maart    (Doopdienst)
Zondagmiddag  16:00 uur: Ds. A. Verschuure
Lezen:         Johannes  3  vers  1  –  8
Tekst:          Johannes  3  vers  3
Thema:       De kern van het gebed van het doopformulier


Dwnload


Datum:  7  maart
Zondagmorgen  10:00 uur: Ds. A. Verschuure
Lezen:      Johannes  18  vers  1  –  11
Tekst:       Johannes  18  vers  4  –  9


Download


Datum:  4  maart     (Bijbellezing)
Donderdagavond  19:00 uur:  Ds. A. Verschuure
Lezen:      Genesis  45  vers  26  tot  Genesis  46  vers  7
Tekst:       Genesis  45  vers  26b  –  26  tot  Genesis  46  vers  1
Thema:  De God der vaderen


Download


Datum:  28  februari
Zondagmorgen  10:00 uur: Ds. A. Verschuure
Lezen:      Mattheüs  12  vers  22  –  42
Tekst:       Mattheüs  12  vers  41b
Thema:    Christus en Jona


Download


Datum:  28  februari
Zondagmiddag  16:00 uur: Ds. A. Verschuure
Lezen:        Lukas  1  vers  26  –  38
Tekst:         Heidelbergse catechismus Zondag  13 / 14
Thema:      Onze Heere de geboren Zaligmaker


Dwnload


Datum:  14  februari
Zondagmorgen  10:00 uur: Ds. A. Verschuure
Lezen:      Spreuken 16  vers   1  –  20
Tekst:       Spreuken 16  vers  14  –  15a
Thema:    Een spreuk van Salamo tot onderwijs in de lijdenstijd


Download


Datum:  14  februari
Zondagmiddag  16:00 uur: Ds. A. Verschuure
Lezen:        Galaten  4  vers  1  –  20
Tekst:         Heidelbergse catechismus Zondag 13
Thema:      De tweede persoon in het Goddelijk wezen


Dwnload


Datum:  11  februari     (Bijbellezing)
Donderdagavond  19:00 uur:  Ds. A. Verschuure
Lezen:      Psalm  145
Tekst:       Genesis  45  vers   21b  –  26
Thema:    Een heerlijke boodschap uit Egypteland  (2)


Download