Preken beluisteren

Datum:  21 april
Zondagmiddag 16:30 uur: Ds. G. J. van Aalst
Lezen: Lukas 24 vers 36 – 49
Tekst: Lukas 24 vers 44 – 46
Thema: Hoe de Heere werkt


Download


Datum:  21 april
Zondagochtend 10:00 uur: Ds. A.Verschuure
Lezen: Markus 16 vers 1 – 8
Tekst: Markus 16 vers 1 – 6
Thema: Het Paasevangelie


Download


Datum:  19 april
Vrijdagavond 19:15 uur: Ds. A.Verschuure (Goede Vrijdag)
Lezen: Markus 15 vers 33 – 47
Tekst: Markus 15 vers 38
Thema: Het voorhangsel


Download


Datum:  14 april
Zondagmiddag 16:30 uur: Ds. A.Verschuure (Doopdienst)
Lezen: Genesis 32 vers 24 – 32 en hoofdstuk 33 vers 1 – 11
Tekst: Genesis 32 vers 30 – 31
Thema: Het dopen in de Naam des Heiligen Geestes


Download


Datum:  14 april
Zondagochtend 10:00 uur: Ds. A.Verschuure
Lezen: Markus 15 vers 20 – 37
Tekst: Markus 15 vers 22 – 25
Thema: Christus op Golgotha


Download


Datum:  11 april
Donderdagavond 19:45 uur: Ds. A. Verschuure (Bijbellezing)
Lezen: Genesis 41 vers 1 t/m 16
Tekst: Genesis 41 vers 9b t/m 16
Thema: Drieërlei belijdenis


Download


Datum:  7 april
Zondagmiddag 16:30 uur: Ds. A.Verschuure

Lezen: Romeinen 6 vers 1 – 14
Tekst: Zondag 26
Thema: De Heilige doop


Download


Datum:  4 april
Donderdagavond 19:45 uur: Ds. A. Verschuure (Bijbellezing)
Lezen: Genesis 40 vers 20 t/m Genesis 41 vers 13
Tekst: Genesis 40 vers 23 t/m Genesis 41 vers 9a
Thema: Jozef, Farao en de schenker


Download


Datum:  24 maart
Zondagmiddag 16:30 uur: Ds. A.Verschuure

Lezen: Romeinen 10
Tekst: Zondag 25
Thema: De werking en de versterking des geloofs


Download


Datum:  24 maart
Zondagochtend 10:00 uur: Ds. A.Verschuure
Lezen: Markus 15 vers 1 – 24
Tekst: Markus 15 vers 21
Thema: Jezus kruis en Simon van Cyréne


Download


Datum:  21 maart
Donderdagavond 19:45 uur: Ds. A. Verschuure (Bijbellezing)
Lezen: Genesis 40
Tekst: Genesis 40 vers 9 – 22
Thema: Jozef in de gevangenis


Download


Datum:  17 maart
Zondagmiddag 16:30 uur: Ds. A.Verschuure
Lezen: Mattheus 20 vers 1 – 16
Tekst: Zondag 24
Thema: De goede werken


Download


Datum:  13 maart
Woensdagavond 19:00 uur: Ds. A.Verschuure (Biddag)
Lezen: Openbaring 4
Tekst: Openbaring 4 vers 1-3
Thema: De troon van God


Download


Datum:  13 maart
Woensdagochtend 10:00 uur: Ds. A.Verschuure (Biddag)
Lezen: Genesis 26 vers 6 – 25
Tekst: Genesis 26 vers 25
Thema: Izak te Ber-seba


Download


Datum:  10 maart
Zondagmiddag 16:30 uur: Ds. A.Verschuure (Doopdienst)
Lezen: Johannes 16 vers 1 – 15
Tekst: Johannes 16 vers 14b 
Thema: Het dopen in de Naam des Heiligen Geestes


Download


Datum:  10 maart
Zondagochtend 10:00 uur: Ds. A.Verschuure
Lezen: Numeri 19
Tekst: Datum: Numeri 19 vers 5 en 6
Thema: De as van de rode vaars en het reinigingswater (2)


Download


Datum:  7 maart
Donderdagavond 19:45 uur: Ds. A. Verschuure (Bijbellezing)
Lezen: Genesis 39 vers 19 t/m Genesis 40 vers 8
Tekst: Genesis 40 vers 1-8
Thema: Jozef in de gevangenis


Download


Datum:  3 maart
Zondagmiddag 16:30 uur: Ds. W. Silfhout
Lezen: Jesaja 53
Tekst: Jesaja 53 vers 2
Thema: De lijdende Knecht des Heeren


Download


Datum:  3 maart
Zondagochtend 10:00 uur: Ds. A.Verschuure
Lezen: Hebreën 9 vers  11 – 14 en Numeri 19 vers 1 – 16
Tekst: Datum: Numeri 19 vers 1 – 6
Thema: De as van de rode vaars en het reinigingswater


Download


Datum: 24 februari
Zondagmiddag 16:30 uur: Ds. W. Silfhout
Lezen: Mattheus 13 vers 24 – 43
Tekst: Mattheus 13 vers 24 – 30
Thema: De goede tarwe en het onkruid


Download


Datum:  21 februari
Donderdagavond 19:45 uur: Ds. A. Verschuure (Bijbellezing)
Lezen: Genesis 39 vers 13-23
Tekst: Genesis 39 vers 20-23
Thema: Jozef in de gevangenis


Download


Datum: 17 februari
Zondagmiddag 16:30 uur: Ds. A. Verschuure (Nabetrachting van het Heilig Avondmaal)
Lezen: Openbaring 7 vers 13 – 15
Thema: De Kerk des Heeren in de bruiloftszaal


Download


Datum: 17 februari
Zondagmorgen 10:00 uur: Ds. A. Verschuure (Bediening van het Heilig Avondmaal)
Lezen: Jesaja 25 vers 6 -8
Thema: Het heil op Sions berg


Download


Datum:  10 februari
Zondagmiddag 16:30 uur: Ds. A.Verschuure
Lezen: Zacharia 3:1-5
Tekst: De Heidelbergse Catechismus Zondag 23
Thema: De rechtvaardigmaking


Download


Datum:  10 februari
Zondagochtend: Ds. A.Verschuure (Voorbereiding Heilig Avondmaal)
Lezen: Mattheüs 22 vers 1-14
Tekst: Mattheüs 22 verzen 1 en 2
Thema: De Koninklijke bruiloft


Download


Datum:  3 februari
Zondagmiddag 16:30 uur: Ds. A.Verschuure (Doopdienst)
Lezen: Ezechiël 37 vers 1-14
Tekst: Ezechiël 37 vers 14a
Thema: Het dopen in de Naam des Heiligen Geestes


Download


Datum:  3 februari
Zondagochtend: Ds. W. J. Karels
Lezen: Markus 10 vers 1-16
Tekst: Datum:  Markus 10 vers 13-16
Thema: Het komen van kinderen tot Christus


Download


Datum: 27 januari
Zondagmiddag 16:30 uur: Ds. W. Silfhout
Lezen: Johannes 1 vers 35-52
Tekst: Johannes 1 vers 41-43a
Thema: Het leiden van een zondaar tot Christus


DownloadDatum:  24 januari
Donderdagavond 19:45 uur: Ds. A. Verschuure (Bijbellezing)
Lezen: Genesis 39 vers 7-20
Tekst: Genesis 39 vers 10-20
Thema: De verzochte Jozef


Download


Datum:  20 januari
Zondagmiddag 17:00 uur: Ds. A. Verschuure
Lezen: Openbaring hoofdstuk 21 vers 22-27 en hoofdstuk 22 vers 1-5 
Tekst: De Heidelbergse Catechismus Zondag 22
Thema: De weldaden die Gods Kerk na dit leven ontvangt.


Download


Datum:  20 januari
Zondagmorgen 10:00 uur: Ds. A. Verschuure
Lezen: Markus 5 vers 25-43
Tekst:Markus 5 vers 27b-34
Thema: Jezus en de bloedvloeiende vrouw 2


Download