Preken beluisteren

Datum:  14  januari     (Bijbellezing)
Donderdagavond  19:45 uur:  Ds. A. Verschuure
Lezen:      Genesis  45  vers   1   –  34
Tekst:       Genesis  45  vers   9  –  15
Thema:    Jozef en zijn broers na zijn openbaring


Download


Datum:  10  januari    (Doopdienst)
Zondagmiddag  16:30 uur: Ds. A. Verschuure
Lezen:      Genesis  6
Tekst:        Genesis  6  vers  7  en  8
Thema:    De overeenkomst tussen het zondvloedwater en het doopwater


Download


Datum:  10  januari
Zondagmorgen  10:00 uur: Ds. A. Verschuure
Lezen:       Lukas 2 vers 36 – 46
Tekst:        Lukas 2 vers 41 – 46
Thema:     De 12 jarige Jezus en het Paasfeest


Download


Datum:  3  januari
Zondagmiddag  16:30 uur: ds. A. Huijser
Lezen:      Lukas 2 vers 22 – 35
Tekst:       Lukas 2 vers 34 – 35
Thema:    Simeons profetie over Jezus


Download


Datum:  3  januari    (Bevestiging ambtsdragers/ambtsjubileum)
Zondagmorgen  10:00 uur: Ds. A. Verschuure
Lezen:      Openbaring 1 vers 9 – 20
Tekst:        Openbaring 1 vers 16a
Thema:     De zeven sterren in Christus rechterhand


Download


Datum:  1  januari     (Nieuwjaarsdienst)
vrijdagmorgen  10:00 uur:  Ds. A. Verschuure
Lezen:      Jesaja  42
Tekst:       Jesaja 42 vers 16
Thema:    Een jaloersmakende belofte van het genadeverbond aan het begin van het nieuwe jaar 2021


Download


Datum:  31  december     (Oudjaarsdienst)
donderdagavond  19:15 uur:  Ds. A. Verschuure
Lezen:      Jesaja 38
Tekst:       Jesaja 38  vers  1b en 2
Thema:    Hizkia’s nood vanwege een gezwel


Download


Datum:  27  december
zondagmiddag  16:30 uur: Ds. W. Silfhout
Lezen:      Psalm  51
Tekst:       Psalm  51  vers  20
Thema:    Davids voorbede voor Sion


Download


Datum:  27  december
zondagmorgen  10:00 uur: Ds. W. Silfhout
Lezen:      Openbaring 12
Tekst:       Openbaring  12  vers  4b – 5
Thema:    Een zoon is ons gegeven


Download


Datum:  25  december    (1e Kerstdag)
vrijdagmiddag  16:30 uur: Ds. A. Verschuure
Lezen:      Lukas  2  vers  8  –  24
Tekst:      Lukas   2  vers  15  –  16
Thema:    Hoe het kerstfeest werd in het leven van de herders


Download


Datum:  25  december     (1e Kerstdag)
vrijdagmorgen  10:00 uur: Ds. A. Verschuure
Lezen:      Mattheüs 1 vers 18 – 25 en Lukas 2 vers 1 – 7
Tekst:       Lukas   2  vers  6 en 7a
Thema:    Christus komst in het vlees


Download


Datum:  20  december
Zondagmiddag  16:30 uur: Ds. A. Verschuure
Lezen:     Johannes 5  vers 1  –  18
Tekst:       Heidelbergse catechismus  Zondag  10
Thema:    De leer van Gods voorzienigheid


Download


Datum:  20  december
Zondagmorgen  10:00 uur: Ds. A. Verschuure
Lezen:      Micha  4  vers  9  tot  Micha  5  vers  3
Tekst:       Micha  5  vers  2  –  3
Thema:    Een belofte van de komende Christus  (2)


Download


Datum:  17  december     (Bijbellezing)
Donderdagavond  19:45 uur:  Ds. A. Verschuure
Lezen:      Genesis  45  vers  1  –  11
Tekst:       Genesis  45  vers  5  –  10
Thema:    Jozef en zijn broers na zijn openbaring


Download


Datum:  13  december     (Doopdienst)
Zondagmiddag  16:30 uur: Ds. A. Verschuure
Lezen:      1  Koningen  8  vers  22  –  43
Tekst:       1  Koningen  8  vers  22  –  24
Thema:    Het gebed voor de Heilige Doop


Download


Datum:  13  december
Zondagmorgen  10:00 uur: Ds. A. Verschuure
Lezen:      1  Samuel  2  vers  12  –  36
Tekst:      1  Samuel  2  vers  35
Thema:    Een belofte van de komende Christus  (1)


Download


Datum:  3  december     (Bijbellezing)
Donderdagavond  19:45 uur:  Ds. A. Verschuure
Lezen:      Genesis  45  vers  1  –  7
Tekst:       Genesis  45  vers  1  –  4
Thema:    De openbaring van Jozef aan zijn broers


Download


Datum:  29  november
Zondagmiddag  16:30 uur: Ds. A. Verschuure
Lezen:      Romeinen  8  vers  14  –  30
Tekst:       Heidelbergse catechismus  Zondag  9
Thema:    Het geloof in God de Vader


Download


Datum:  29  november
Zondagmorgen  10:00 uur: Ds. A. Verschuure
Lezen:      Deuteronomium  18  vers  9  –  22
Tekst:       Deuteronomium  18  vers  15
Thema:    Een belofte van de komende Christus


Download


Datum:  22  november     (Doopdienst)
Zondagmiddag  16:30 uur: Ds. A. Verschuure
Lezen:      Psalm  25
Tekst:      Psalm  25  vers  5
Thema:    De bediening van de Heilige Doop


Download


Datum:  22  november
Zondagmorgen  10:00 uur: Ds. A. Verschuure
Lezen:      2  Samuel  6  vers  1  –  15
Tekst:      2  Samuel  6  vers  9b
Thema:    Hoe zal de Ark des Heeren tot mij komen


Download


Datum:  19  november     (Bijbellezing)
Donderdagavond  19:45 uur:  Ds. A. Verschuure
Lezen:      Genesis  44  vers  14  –  34
Tekst:       Genesis  30  vers  30  –  33
Thema:    Pleidooi van Juda voor Benjamin


Download


Datum:  15  november
Zondagmiddag  16:30 uur: Ds. A. Verschuure
Lezen:      Mattheus 3  vers  13  –  17
Tekst:       Heidelbergse catechismus  Zondag  8
Thema:    De leer van de Drie-eenheid


Download


Datum:  15  november
Zondagmorgen  10:00 uur: Ds. A. Verschuure
Lezen:      Exodus 17  vers  8  –  16  en  Deuteronomium  25  vers  17  –  19
Tekst:       Exodus 17  vers  8  en  11  –  13
Thema:    De geschiedenis van Israël en Amelek


Download


Datum:  8  november
Zondagmiddag  16:30 uur: Ds. A. Verschuure
Lezen:      Johannes 15   vers   1  –  17
Tekst:       Heidelbergse catechismus  Zondag  7
Thema:    Het ware geloof


Download


Datum:  8  november
Zondagmorgen  10:00 uur: Ds. W. Silfhout
Lezen:      2 Koningen  19  vers  1  –  22
Tekst:       2  Koningen 19  vers  14  –  16
Thema:    Hizkia’s toevlucht in benauwdheid


Download