Preken beluisteren

Datum:  9  augustus
Zondagmiddag  16:30 uur:   Ds. W. Silfhout
Lezen:     Jozua  20
Tekst:      Numeri 35 : 24 en 25
Thema:   De doodslager in de vrijstad


Download


Datum:  9  augustus
Zondagochtend  10:00 uur:  Ds. W. Silfhout
Lezen:    Numeri  35  :  9  –  29
Tekst:     Numeri  35  :   11  en  12a
Thema:  De vlucht naar de vrijstad


Download


Datum:  2  augustus
Zondagmiddag  16:30 uur: Ds. A. Verschuure
Lezen:    Psalm  127
Tekst:     Heidelbergse catechismus  Zondag 50
Thema:  De vierde bede


Download


Datum:  2  augustus
Zondagmorgen  10:00 uur: Ds. A. Verschuure
Lezen:     Exodus 12 vers 1 – 15 en 29 – 41
Tekst:      Exodus  12  vers  41
Thema:   De uittocht uit Egypteland


Download


Datum:  26  juli     (Doop- en Belijdenisdienst)
Zondagmiddag  16:30 uur: Ds. A. Verschuure
Lezen:    Jozua  24  vers  1  –  5  en  13  –  25
Tekst:    Jozua  24  vers  15b
Thema:  Jozua’s afscheid te Sichem


Download


Datum:  26  juli
Zondagmorgen  10:00 uur: Ds. A. Verschuure
Lezen:    Mattheüs  26  vers  31  –  46
Tekst:     Heidelbergse catechismus Zondag  49
Thema:  De derde bede


Download


Datum:  19  juli     (Belijdenisdienst)
Zondagmorgen  10:00 uur: Ds. A. Verschuure
Lezen:    Deuteronomium  10  vers  1  –  13
Tekst:    Deuteronomium  10  vers  12
Thema:  Gods liefdeseis


Download


Datum:  12  juli     (Doopdienst)
Zondagmiddag  16:30 uur:  Ds. H. J. Agteresch
Lezen:    Handelingen  8  vers  26  –  40
Tekst:    Handelingen  8  vers  26  –  35
Thema:  De Moorman op zijn wagen


Download


Datum:  5  juli     (Doopdienst)
Zondagmiddag  16:30 uur:  Ds. A. Verschuure
Lezen:    Markus  10  vers  1  –  16
Tekst:     Markus  10  vers  16
Thema:  Kinderen die bij Jezus gebracht worden


Download


Datum:  28  juni
Zondagmiddag  16:30 uur:  Ds. A. Verschuure
Lezen:    Psalm  72
Tekst:     Heidelbergse catechismus Zondag  48
Thema:  De komst van Gods Koningkrijk

Download


Datum:  28  juni
Zondagmorgen  10:00 uur:  Ds. A. Verschuure
Lezen:    1  Koningen 17  :  8  –  24
Tekst:    1  Koningen 17  :  17  –  24
Thema:  Elia bij de weduw van Zarfath


Download


Datum:  21  juni
Zondagmiddag  16:30 uur:  Ds. A. Verschuure
Lezen:    Johannus   17
Tekst:    Heidelbergse catechismus Zondag  47
Thema:  De eerste bede


Download


Datum:  14  juni
Zondagmiddag  16:30 uur:  Ds. A. Verschuure
Lezen:    Mattheus  6   vers  19  –  34
Tekst:    Heidelbergse catechismus Zondag  46
Thema:  Begin van het allervolmaakste gebed


Download


Datum:  14  juni
Zondagmorgen  10:00 uur:  Ds. A. Verschuure
Lezen:    Jesaja 44  vers  1  –  8
Tekst:     Jesaja 44  vers  4  –  5
Thema:  Gods werk verheerlijkt door Woord en Geest


Download


Datum:  7  juni
Zondagmorgen  10:00 uur:  Ds. A. Verschuure
Lezen:    Jesaja 43  vers  22  –  28  en  Jesaja  44  vers  1  –  5
Tekst:     Jesaja 44  vers  3
Thema:  Een heerlijke belofte van het genadeverbond


Download


Datum:  1  juni      (2e Pinksterdag)
Maandagmorgen  10:00 uur:  Ds. A. Verschuure
Lezen:  Handelingen 2  vers  5  –  13  en  22  –  37
Tekst:  Handelingen 2  vers  11b
Thema:  De prediking na de uitstorting van de Heilige Geest


Download


Datum:  31  mei     (2e Pinksterdag)
Zondagmiddag  16:30 uur:  Ds. A. Verschuure
Lezen:    Ezechiël  37 : 1 – 14
Tekst:    Ezechiël   37 : 9 – 14
Thema:  Het werk van de Heilige Geest in dorre doodsbeenderen


Download


Datum:  24  mei
Zondagmiddag  16:30 uur:  Ds. A. Verschuure
Tekst:     Psalm  118  vers  16  –  21
Thema:  Dankzegging na verlossing uit grote nood


Download


Datum:  21  mei   (Hemelvaartsdag)

Donderdagmorgen  9:30 uur:  Ds. C. Ruitenburg  (Krimpen aan den IJssel)
Lezen:     Psalm  24
Tekst:     Psalm  24  vers  8  –  10
Thema:  De Koning der ere


Download


Datum:  19  mei   (Meditatie)
Dinsdagavond  19:45 uur:  Ds. A. Verschuure
Tekst:     Johannes  21  vers  1  –  14
Thema:  Meditatie over Johannes 21 vers  1  –  14


Download


Datum:  17  mei
Zondagmiddag  16:30 uur:  Ds. M.H. Schot
Lezen:    Johannes  5  vers  19  –  29
Tekst:    Johannes  5  vers  25
Thema:  De levendmakende stem


Download


Datum:  3  mei
Zondagmiddag  16:30 uur:  Ds. W. Silfhout
Lezen:    Psalm 144
Tekst:     Psalm 144  vers  7  –  9
Thema:  Godsvertrouwen


Download


Datum:  26  april
Zondagmiddag  16:30 uur:  Ds. W. Silfhout
Lezen:    Lukas  7  vers    1  –  17
Tekst:     Lukas  7  vers  11  –  15
Thema: De Levensvorst triomfeert over de dood
1. Hij ontmoet de dood
2. Hij grijpt de dood aan
3. Hij overwint de dood


Download


Datum:  19  april
Zondagmiddag  16:30  uur: stud.  P. J. de Raaf 
Lezen:    Jesaja 63  vers  7  –  19
Tekst:     Jesaja 63  vers  17
Thema:  Een wanhopige bidder


Download


Datum:  19  april
Zondagohtend  09:30  uur: stud.  P. J. de Raaf 
Lezen:     Johannes 20 vers  19  –  31
Tekst:      Johannes 20 vers  20  –  22
Thema:  Onderwijs van de Levensvorst


Download