Preken beluisteren

Datum:  16 juni
Zondagmiddag 16:30 uur: Ds. A.Verschuure
Lezen: 1 Petrus 2 vers 1 – 12
Tekst: Heidelbergse Catechismus Zondag 32
Thema: De goede werken


Download


Datum:  10 juni  (2e Pinksterdag)  Belijdenisdienst
Maandagmorgen 16:30 uur: Ds. A.Verschuure
Lezen: Ruth 1 vers 6 – 18
Tekst: Ruth 1 vers 16 en 17
Thema: De geloofsbelijdenis van Ruth


Download


Datum:  9 juni       (1e Pinksterdag)
Zondagmiddag 16:30 uur: Ds. A.Verschuure
Lezen: Handelingen 2 vers 22 – 41
Tekst: Handelingen 2 vers 37 en 38
Thema: Verslagenheid des harten


Download


Datum: 9 juni       (1e Pinksterdag)
Zondagochtend 10:00 uur: Ds. A.Verschuure
Lezen: Handelingen 2 vers 1 – 21
Tekst: Handelingen 2 vers 3
Thema: Het 2e Pinksterteken


Download


Datum:  2 juni
Zondagmiddag 16:30 uur: Ds. A.Verschuure
Lezen: Ezechiël 33 vers 1 – 11
Tekst: Heidelbergse Catechismus Zondag 31
Thema: De sleutelen de Hemelrijks


Download


Datum: 2 juni
Zondagochtend 10:00 uur: Ds. A.Verschuure
Lezen: Openbaring 12
Tekst: Openbaring 12 vers 5b en 6
Thema: Christus in de Hemel en Gods Kerk op aarde


Download


Datum:  30 mei
Donderdagochtend  9:00 uur: Ds. A.Verschuure
Lezen: Markus 16 vers 9 – 20
Tekst: Markus 16 vers 19
Thema: De hemelvaart van de Heere


Download


Datum:  26 mei
Zondagmiddag 16:30 uur: Ds. W. Silfhout

Lezen: 1 Petrus 1
Tekst: 1 Petrus 1 vers 3
Thema: Roemtaal van Petrus


Download


Datum:  19 mei
Zondagmiddag 16:30 uur: Ds. A.Verschuure (Nabetrachting Heilig Avondmaal)
Lezen: Johannes 6 vers 48 – 71
Tekst: Heidelbergse Catechismus Zondag 29 en vraag 80 van Zondag 30
Thema: Het lichaam en bloed van Christus


Download


Datum:  19 mei
Zondagochtend 10:00 uur: Ds. A.Verschuure (Bediening Heilig Avondmaal)
Lezen: 1 Korinthe 10 vers 14 – 17 en 1 Korinthe 11 vers 20 – 29
Tekst: Heidelbergse Catechismus Zondag 28
Thema: Het Heilig Avondmaal des Heeren


Download


Datum:  12 mei
Zondagmiddag 16:30 uur: Ds. A.Verschuure (Doopdienst)
Lezen: Johannes 16 vers 25 – 33
Tekst: Johannes 16 vers 33b
Thema: Het dopen in de Naam des Heiligen Geestes


Download


Datum:  12 mei
Zondagochtend 10:00 uur: Ds. A.Verschuure (Voorbereiding HA)
Lezen: Jeremia 15 vers 10 – 21
Tekst: Heidelbergse Catechismus Zondag 30
Thema: Het kostelijke van het snode uittrekken


Download


Datum:  28 april
Zondagmiddag 16:30 uur: Ds. A.Verschuure
Lezen: Genesis 17 vers 1 – 22
Tekst: Heidelbergse Catechismus Zondag 27
Thema: De Heilige doop


Download


Datum:  28 april
Zondagochtend 10:00 uur: Ds. A.Verschuure
Lezen: Markus 16 vers 9 – 20
Tekst: Markus 16 vers 15 – 16
Thema: Christus opdracht aan zijn discipelen


Download


Datum:  22 april
Maandagochtend 9:00 uur: Ds. A.Verschuure (2e Paasdag)
Lezen: Jesaja 53
Tekst: Jesaja 53 vers 10b
Thema: Het loon op Christus middelaars arbeid


Download


Datum:  21 april
Zondagmiddag 16:30 uur: Ds. G. J. van Aalst (1e Paasdag)
Lezen: Lukas 24 vers 36 – 49
Tekst: Lukas 24 vers 44 – 46
Thema: Hoe de Heere werkt


Download


Datum:  21 april
Zondagochtend 10:00 uur: Ds. A.Verschuure (1e Paasdag)
Lezen: Markus 16 vers 1 – 8
Tekst: Markus 16 vers 1 – 6
Thema: Het Paasevangelie


Download


Datum:  19 april
Vrijdagavond 19:15 uur: Ds. A.Verschuure (Goede Vrijdag)
Lezen: Markus 15 vers 33 – 47
Tekst: Markus 15 vers 38
Thema: Het voorhangsel


Download


Datum:  14 april
Zondagmiddag 16:30 uur: Ds. A.Verschuure (Doopdienst)
Lezen: Genesis 32 vers 24 – 32 en hoofdstuk 33 vers 1 – 11
Tekst: Genesis 32 vers 30 – 31
Thema: Het dopen in de Naam des Heiligen Geestes


Download


Datum:  14 april
Zondagochtend 10:00 uur: Ds. A.Verschuure
Lezen: Markus 15 vers 20 – 37
Tekst: Markus 15 vers 22 – 25
Thema: Christus op Golgotha


Download


Datum:  11 april
Donderdagavond 19:45 uur: Ds. A. Verschuure (Bijbellezing)
Lezen: Genesis 41 vers 1 t/m 16
Tekst: Genesis 41 vers 9b t/m 16
Thema: Drieërlei belijdenis


Download


Datum:  7 april
Zondagmiddag 16:30 uur: Ds. A.Verschuure

Lezen: Romeinen 6 vers 1 – 14
Tekst: Heidelbergse Catechismus Zondag 26
Thema: De Heilige doop


Download


Datum:  4 april
Donderdagavond 19:45 uur: Ds. A. Verschuure (Bijbellezing)
Lezen: Genesis 40 vers 20 t/m Genesis 41 vers 13
Tekst: Genesis 40 vers 23 t/m Genesis 41 vers 9a
Thema: Jozef, Farao en de schenker


Download


Datum:  24 maart
Zondagmiddag 16:30 uur: Ds. A.Verschuure

Lezen: Romeinen 10
Tekst: Heidelbergse catechismus Zondag 25
Thema: De werking en de versterking des geloofs


Download


Datum:  24 maart
Zondagochtend 10:00 uur: Ds. A.Verschuure
Lezen: Markus 15 vers 1 – 24
Tekst: Markus 15 vers 21
Thema: Jezus kruis en Simon van Cyréne


Download


Datum:  21 maart
Donderdagavond 19:45 uur: Ds. A. Verschuure (Bijbellezing)
Lezen: Genesis 40
Tekst: Genesis 40 vers 9 – 22
Thema: Jozef in de gevangenis


Download


Datum:  17 maart
Zondagmiddag 16:30 uur: Ds. A.Verschuure
Lezen: Mattheus 20 vers 1 – 16
Tekst: Heidelbergse catechismus Zondag 24
Thema: De goede werken


Download


Datum:  13 maart
Woensdagavond 19:00 uur: Ds. A.Verschuure (Biddag)
Lezen: Openbaring 4
Tekst: Openbaring 4 vers 1-3
Thema: De troon van God


Download


Datum:  13 maart
Woensdagochtend 10:00 uur: Ds. A.Verschuure (Biddag)
Lezen: Genesis 26 vers 6 – 25
Tekst: Genesis 26 vers 25
Thema: Izak te Ber-seba


Download


Datum:  10 maart
Zondagmiddag 16:30 uur: Ds. A.Verschuure (Doopdienst)
Lezen: Johannes 16 vers 1 – 15
Tekst: Johannes 16 vers 14b 
Thema: Het dopen in de Naam des Heiligen Geestes


Download


Datum:  10 maart
Zondagochtend 10:00 uur: Ds. A.Verschuure
Lezen: Numeri 19
Tekst: Datum: Numeri 19 vers 5 en 6
Thema: De as van de rode vaars en het reinigingswater (2)


Download


Datum:  7 maart
Donderdagavond 19:45 uur: Ds. A. Verschuure (Bijbellezing)
Lezen: Genesis 39 vers 19 t/m Genesis 40 vers 8
Tekst: Genesis 40 vers 1-8
Thema: Jozef in de gevangenis


Download


Datum:  3 maart
Zondagmiddag 16:30 uur: Ds. W. Silfhout
Lezen: Jesaja 53
Tekst: Jesaja 53 vers 2
Thema: De lijdende Knecht des Heeren


Download


Datum:  3 maart
Zondagochtend 10:00 uur: Ds. A.Verschuure
Lezen: Hebreën 9 vers  11 – 14 en Numeri 19 vers 1 – 16
Tekst: Datum: Numeri 19 vers 1 – 6
Thema: De as van de rode vaars en het reinigingswater


Download