Preken beluisteren

Datum:  9  februari
Zondagmiddag 16:30 uur:  Ds. A. Verschuure
Lezen:    Romeinen 3  vers  9 – 20
Tekst:     Heidelbergse Catechismus Zondag 43
Thema:  Het negende gebod


Download


Datum:  9  februari   (Voorbereiding Heilig Avondmaal)
Zondagmorgen 10:00 uur:  Ds. A. Verschuure
Lezen:    Lukas  15  vers  3 – 10
Tekst:      Lukas  15  vers  3 – 7
Thema:   Christus opzoekende zondaarsliefde


Download


Datum:    6 februari   (Bijbellezing)
Donderdagavond 19:45 uur:  Ds. A. Verschuure
Lezen:    Genesis  42  vers  7  –  21
Tekst:     Genesis  42  vers  7  –  17 
Thema:  Jozefs handelswijze met zijn broeders


Download


Datum:  2  februari
Zondagmiddag 16:30 uur:  Ds. A. Verschuure
Lezen:    Mattheus  6  vers  19  –  34
Tekst:     Heidelbergse Catechismus Zondag 42
Thema:  Bescherming van het bezit wat we van de Heere hebben gekregen


Download


Datum:  2  februari
Zondagmorgen 10:00 uur:  Ds. A. Verschuure
Lezen:    Markus  8  vers 22  –  26
Tekst:      Markus  8  vers 22  –  26
Thema:   De blinde van Bethsaïda


Download


Datum:    23 januari   (Bijbellezing)
Donderdagavond 19:45 uur:  Ds. A. Verschuure
Lezen:    Genesis  42  vers  1  –  12
Tekst:     Genesis  42  vers  1  –   9a 
Thema:  De eerste reis naar Egypte


Download


Datum:  12  januari
Zondagmiddag 16:30 uur:  Ds. A. Verschuure
Lezen:    1  Korinthe  6
Tekst:     Heidelbergse Catechismus Zondag 41  2e deel
Thema:  Het huwelijk 


Download


Datum:  12  januari  
Zondagmorgen 10:00 uur:  Ds. M. H. Schot
Lezen:   1 Timotheüs  1  :  1  –  17
Tekst:    1 Timotheüs  1  : 15
Thema:  Getrouwe woord over Gods Zoon


Download


Datum:    9 januari   (Bijbellezing)
Donderdagavond 19:45 uur:  Ds. A. Verschuure
Lezen:    Genesis  41  vers  46  –  57
Tekst:     Genesis  41 vers 46 – 49  en  53 – 57
Thema:  Jozef als onderkoning


Download


Datum:  5  januari
Zondagmiddag 16:30 uur:  Ds. A. Verschuure
Lezen:    Genesis  2  vers  18 – 25
Tekst:     Heidelbergse Catechismus Zondag 41  1e deel
Thema:  De Heilige huwelijke staat 


Download


Datum:  5  januari   (Bevestiging Ouderlingen en Diakenen)
Zondagmorgen 10:00 uur:  Ds. A. Verschuure
Lezen:    1 Koningen 17  vers  1 – 16
Tekst:     1 Koningen 17  vers  1 – 7
Thema:  Elia de knecht des Heeren


Download


Datum:  1  januari   (Nieuwjaarsdienst)
Woensdagmorgen 10:00 uur:  Ds. A. Verschuure
Lezen:    Fillipenzen  4  vers  6 – 23
Tekst:      Fillipenzen  4  vers  6
Thema:   Gods woord aan het begin van 2020


Download


Datum:  31  december   (Oudjaarsdienst)
Dinsdagavond 19:15 uur:  Ds. A. Verschuure
Lezen:    Fillipenzen  4  vers  1  –  9
Tekst:      Fillipenzen  4  vers  5b
Thema:   De Heere is nabij


Download


Datum:  29  december 
Zondagmiddag 16:30 uur:  Ds. W. Silfhout
Lezen:    Lukas  2  vers   22  –  40
Tekst:     Lukas  2  vers   34  –  35
Thema:  Profetie van Simeon over het werk van Christus


Download


Datum:  29  december
Zondagmorgen 10:00 uur:  Ds. A. Verschuure
Lezen:    Lukas  2  vers   13  –  35
Tekst:     Lukas  2  vers   13  –  14
Thema:  Wat gehoord werd in de velden van Efrata  (2)


Download


Datum:  25  december   (1e Kerstdag)
Woensdagmiddag 16:30 uur:  Ds. A. Verschuure
Lezen:    Lukas  2  vers   8  –  20
Tekst:     Lukas  2  vers   13  –  14
Thema:  Wat gehoord werd in de velden van Efrata


Download


Datum:  25  december   (1e Kerstdag)
Woensdagmorgen 10:00 uur:  Ds. A. Verschuure
Lezen:    Lukas  2  vers   1  –  7
Tekst:     Lukas  2  vers   1  –  7
Thema:  Het heilrijke feit van de  geboorte van Jezus


Download


Datum:  22  december   (Doopdienst)
Zondagmiddag 16:30 uur:  Ds. A. Verschuure
Lezen:    Romeinen  5  vers  12  –  21
Tekst:     Romeinen  5  vers  17
Thema:  Bijbels onderwijs over de kinderdoop


Download


Datum:  22  december
Zondagmorgen 10:00 uur:  Ds. A. Verschuure
Lezen:    Mattheüs  1 vers  18-25
Tekst:     Mattheus  1  vers 18-25
Thema:  Jozef en het kindeke Jezus


Download


Datum:  15  december
Zondagmiddag 16:30 uur:  Ds. A. Verschuure
Lezen:   Genesis  4  vers  1 – 16
Tekst:     Heidelbergse Catechismus Zondag 40
Thema:  Het zesde gebod 


Download


Datum:  15  december
Zondagmorgen 10:00 uur:  Ds. A. Verschuure
Lezen:    Mattheüs  1  vers  1 – 17
Tekst:     Mattheüs  1  vers  1
Thema:  Het geslachtsregister van Jezus Christus


Download


Datum:  12  december   (Bijbellezing)
Donderdagavond 19:45 uur:  Ds. A. Verschuure
Lezen:    Genesis  29  vers  15 – 31 en hoofdstuk 30 vers 22 – 24
Tekst:     Genesis  41 vers 45 en 50 – 52
Thema:  Het huisgezin van Jozef


Download


Datum: 8  december
Zondagmiddag 16:30 uur:  Ds. A. Verschuure
Lezen:   Lukas  2  vers  39  – 52
Tekst:     Heidelbergse Catechismus Zondag 39
Thema:  Het vijfde gebod (Gebod van het gezag)


Download


Datum: 8  december
Zondagmorgen 10:00 uur:  Ds. A. Verschuure
Lezen:    2 Koningen 11 vers  1 – 16
Tekst:     2 Koningen 11 vers 12
Thema:  Adventsverwachting rondom koning Joas


Download


Datum:  1  december
Zondagmorgen 10:00 uur:  Ds. W. Silfhout
Lezen:   Genesis 3
Tekst:    Genesis 3 vers 9
Thema:  Waar zijt gij?


Download


Datum:  1  december
Zondagmiddag 16:30 uur:   Ds. W. Silfhout
Lezen:   Psalm 132 en Psalm 133
Tekst:   Psalm 133 vers  1 – 3
Thema:  Gemeenschap der heiligen


Download


Datum:  28  november   (Bijbellezing)
Donderdagavond 19:45 uur:  Ds. A. Verschuure
Lezen:    Genesis 41 vers 41 – 51
Tekst:     Genesis 41 vers 45 en 50 – 52
Thema:  Het huisgezin van Jozef


Download


Datum: 24  november  (Nabetrachting Heilig Avondmaal)
Zondagmiddag 16:30 uur:  Ds. A. Verschuure
Lezen:    1 Petrus 2 vers 9 – 25
Tekst:    1 Petrus 2 vers 9 – 10
Thema: De Kerk des Heeren  


Download


Datum:  24  november  (Heilig Avondmaal)
Zondagmorgen 10:00 uur:  Ds. A. Verschuure
Lezen:    1 Petrus 2 vers 1 – 8
Tekst:    1 Petrus 2 vers 7a
Thema:  Christus de Zaligmaker


Download


Datum: 17  november
Zondagmiddag 16:30 uur:  Ds. A. Verschuure
Lezen:   Mattheus 12 vers  1 – 14
Tekst:  Heidelbergse Catechismus Zondag 38
Thema:  De rustdag


Download


Datum:  17  november  (Voorbereiding Heilig Avondmaal)
Zondagmorgen 10:00 uur:  Ds. A. Verschuure
Lezen:    Hooglied 5
Tekst:    1 Petrus 2 vers 7 – 8
Thema: Wat dunkt u van de Christus? 


Download


Datum: 14  november
Donderdagavond 19:45 uur:  Ds. A. Verschuure  (Bijbellezing)
Lezen:   Filippenzen  2  vers  1 – 11
Tekst:    Genesis 41  vers  40  –  43
Thema:  Jozefs verhoging


Download


Datum: 10  november
Zondagmiddag 16:30 uur:  Ds. G. Clements
Lezen:   2 Samuel 16 vers 5 – 14  en  Psalm 4
Tekst:  Psalm 4 vers 8
Thema:  Geschonken vreugde


Download


Datum: 6  november
Donderdagavond 19:00 uur:  Ds. A. Verschuure  (Dankdag)
Lezen:   Openbaring 14 vers 6 – 20
Tekst:    Openbaring 14 vers 15b en 18b
Thema:  De graan- en wijnoogst


Download


Datum:  6  november
Donderdagmorgen 10:00 uur:  Ds. A. Verschuure  (Dankdag)
Lezen:   Mattheus 8 vers 18 – 27 
Tekst:    Mattheus 8 vers 27 
Thema:  Door God gewerkte dankdag


Download