Preken beluisteren

Datum: 8  december
Zondagmiddag 16:30 uur:  Ds. A. Verschuure
Lezen:   Lukas  2  vers  39  – 52
Tekst:     Heidelbergse Catechismus Zondag 39
Thema:  Het vijfde gebod (Gebod van het gezag)


Download


Datum: 8  december
Zondagmorgen 16:30 uur:  Ds. A. Verschuure
Lezen:    2 Koningen 11 vers  1 – 16
Tekst:     2 Koningen 11 vers 12
Thema:  Adventsverwachting rondom koning Joas


Download


Datum:  1  december
Zondagmorgen 10:00 uur:  Ds. W. Silfhout
Lezen:   Genesis 3
Tekst:    Genesis 3 vers 9
Thema:  Waar zijt gij?


Download


Datum:  1  december
Zondagmiddag 16:30 uur:   Ds. W. Silfhout
Lezen:   Psalm 132 en Psalm 133
Tekst:   Psalm 133 vers  1 – 3
Thema:  Gemeenschap der heiligen


Download


Datum:  28  november   (Bijbellezing)
Donderdagavond 19:45 uur:  Ds. A. Verschuure
Lezen:    Genesis 41 vers 41 – 51
Tekst:     Genesis 41 vers 45 en 50 – 52
Thema:  Het huisgezin van Jozef


Download


Datum: 24  november  (Nabetrachting Heilig Avondmaal)
Zondagmiddag 16:30 uur:  Ds. A. Verschuure
Lezen:    1 Petrus 2 vers 9 – 25
Tekst:    1 Petrus 2 vers 9 – 10
Thema: De Kerk des Heeren  


Download


Datum:  24  november  (Heilig Avondmaal)
Zondagmorgen 10:00 uur:  Ds. A. Verschuure
Lezen:    1 Petrus 2 vers 1 – 8
Tekst:    1 Petrus 2 vers 7a
Thema:  Christus de Zaligmaker


Download


Datum: 17  november
Zondagmiddag 16:30 uur:  Ds. A. Verschuure
Lezen:   Mattheus 12 vers  1 – 14
Tekst:  Heidelbergse Catechismus Zondag 38
Thema:  De rustdag


Download


Datum:  17  november  (Voorbereiding Heilig Avondmaal)
Zondagmorgen 10:00 uur:  Ds. A. Verschuure
Lezen:    Hooglied 5
Tekst:    1 Petrus 2 vers 7 – 8
Thema: Wat dunkt u van de Christus? 


Download


Datum: 14  november
Donderdagavond 19:45 uur:  Ds. A. Verschuure  (Bijbellezing)
Lezen:   Filippenzen  2  vers  1 – 11
Tekst:    Genesis 41  vers  40  –  43
Thema:  Jozefs verhoging


Download


Datum: 10  november
Zondagmiddag 16:30 uur:  Ds. G. Clements
Lezen:   2 Samuel 16 vers 5 – 14  en  Psalm 4
Tekst:  Psalm 4 vers 8
Thema:  Geschonken vreugde


Download


Datum: 6  november
Donderdagavond 19:00 uur:  Ds. A. Verschuure  (Dankdag)
Lezen:   Openbaring 14 vers 6 – 20
Tekst:    Openbaring 14 vers 15b en 18b
Thema:  De graan- en wijnoogst


Download


Datum:  6  november
Donderdagmorgen 10:00 uur:  Ds. A. Verschuure  (Dankdag)
Lezen:   Mattheus 8 vers 18 – 27 
Tekst:    Mattheus 8 vers 27 
Thema:  Door God gewerkte dankdag


Download


Datum: 3  november
Zondagmiddag 16:30 uur:  Ds. A. Verschuure
Lezen:   Psalm 89 vers 16 – 38
Tekst:  Heidelbergse Catechismus Zondag 37
Thema:  Het Godzalig eed zweren


Download


Datum:  3  november
Zondagmorgen 16:30 uur:  Ds. A. Verschuure
Lezen:    Mattheus 16 vers 13 – 25
Tekst:    1 Petrus 2 vers 4 – 6
Thema: Christus en Zijn Kerk 


Download


Datum:  27  oktober
Zondagmiddag 16:30 uur:  Ds. W. Silfhout
Lezen:   Jesaja 42 
Tekst:    Jesaja 42 vers 3
Thema: De zorg van de Knecht des Heeren voor Zijn volk


Download


Datum:  20  oktober
Zondagmiddag 16:30 uur:  Ds. A. Verschuure
Lezen:   Leviticus  24  vers  10  –  23 
Tekst:  Heidelbergse Catechismus Zondag 36
Thema:  Het derde gebod


Download


Datum:  20  oktober
Zondagmorgen 10:00 uur:  Ds A. Verschuure
Lezen:   1 Petrus 3 vers 10 t/m 18 
Tekst:    1 Petrus 2 vers 2 en 3
Thema:  Petrus boodschap aan de verstrooiden (3)


Download


Datum:  17  oktober
Donderdagavond 19:45 uur:  Ds. A. Verschuure  (Bijbellezing)
Lezen:    Genesis 41 vers  28  –  43
Tekst:     Genesis 41 vers 37  –  40
Thema:  Het begin van Jozefs verhoging


Download


Datum:  13  oktober
Zondagmiddag 16:30 uur:  Ds. A. Verschuure  (Doopdienst)
Lezen:    Richteren 16 vers 1 t/m 4 en 16 t/m 31
Tekst:    Richteren 16 vers 28 middelste gedeelte 
Thema:  Gods trouw voor een trouweloos volk


Download


Datum:  13  oktober
Zondagmorgen 10:00 uur:  Ds A. Verschuure
Lezen:   1 Petrus 2 vers 1 t/m 10
Tekst:    1 Petrus 2 vers 2
Thema:  Petrus boodschap aan de verstrooiden (2)


Download


Datum:  3  oktober
Donderdagavond 19:45 uur:  Ds. A. Verschuure  (Bijbellezing)
Lezen:    Genesis 41 vers 14 – 36
Tekst:     Genesis 41 vers 28
Thema:  Jozef in Farao’s paleis


Download


Datum:  29  september
Zondagmiddag 16:30 uur:  Ds. A. Verschuure
Lezen:    1 Koningen 12 vers 19 – 33
Tekst:     Heidelbergse Catechismus Zondag 35
Thema:  De wet des Heeren  (2e gebod)


Download


Datum:  19  september
Zondagmorgen 10:00 uur:  Ds A. Verschuure
Lezen:   1 Petrus 1 vers 13 t/m 1 Petrus 2 vers 3
Tekst:    1 Petrus 2 vers 1 en 2a
Thema:  Petrus boodschap aan de verstrooiden.


Download


Datum:  22  september
Zondagmiddag 16:30 uur: Ds. A. Verschuure
Lezen:    Daniël  3  vers  8 – 30
Tekst:     Heidelbergse Catechismus Zondag 34
Thema:  De wet des Heeren  (2)


Download


Datum:  19  september
Donderdagavond 19:30 uur:  Ds. W. Silfhout  (jubileumdienst)
Lezen:  Psalm 33
Tekst:  Psalm 33 vers 11 
Thema:  Gods raadsplan


Download


Datum:  15  september
Zondagmiddag 16:30 uur:  Ds. A. Verschuure
Lezen:  Deuteronomium  4 vers 1 – 13
Tekst: Heidelbergse Catechismus Zondag 34 vraag 92
Thema:  De wet des Heeren  (1)


Download