Preken beluisteren

Datum:  18  Augustus
Zondagmiddag 16:30 uur: Ds. A.Verschuure
Lezen:  Psalm 1
Tekst:  Psalm 1 vers 6
Thema:  Een aangrijpende tegenstelling


Download


Datum:  18  Augustus
Zondagmmorgen 10:00 uur: Ds. H. Brons
Lezen:  1 korinthe 12 vers 1 – 11
Tekst:  1 korinthe 12 vers 4
Thema:  Geestelijke gaven in de gemeente


Download


Datum:  4  Augustus
Zondagmiddag 16:30 uur: Ds. A.Verschuure
Lezen:  Lukas  5 vers 1 – 16
Tekst:  Markus  1 vers  41 – 45
Thema:  De reiniging van een melaatse (4)


Download


Datum:  4  Augustus
Zondagmmorgen 10:00 uur: Ds. A.Verschuure
Lezen:  Mattheus  8 vers  1 – 17
Tekst:  Markus 1 vers 40
Thema:  De reiniging van een melaatse (3)


Download


Datum:  28 juli
Zondagmmorgen 10:00 uur: Ds. A.Verschuure
Lezen:  Markus 1 vers 14 – 40
Tekst:  Markus 1 vers 38 – 39 -40a
Thema:  De reiniging van een melaatse (1)


Download


Datum:  28 juli
Zondagmiddag 16:30 uur: Ds. A.Verschuure
Lezen:  Markus 1 vers 35 – 45
Tekst:  Markus 1 vers  40a
Thema:  De reiniging van een melaatse (2)


Download


Datum:  21 juli
Zondagmmorgen 10:00 uur: Ds. A.Verschuure
Lezen:  Mattheus 25 vers 1 – 13
Tekst:  Mattheus 25 vers 1 – 4
Thema: Gelijkenis van de vijf wijze en de vijf dwaze maagden (1)


Download


Datum:  21 juli
Zondagmiddag 16:30 uur: Ds. A.Verschuure
Lezen: 1 Thessalonicensen 4 vanaf vers 13 t/m hoofdstuk 5 vers 11
Tekst: Mattheus 25 vers 6b
Thema: Gelijkenis van de vijf wijze en de vijf dwaze maagden (2)


Download


Datum:  14 juli
Zondagmiddag 16:30 uur: Ds. A.Verschuure
Lezen: Lukas 15 vers 11 – 24
Tekst: Heidelbergse Catechismus Zondag 33 vraag 89 – 91
Thema: De waarachtige bekering des mensen


Download


Datum:  23 juni
Zondagmiddag 16:30 uur: Ds. A.Verschuure
Lezen: 1 Korinthe 6
Tekst: Heidelbergse Catechismus Zondag 32 vraag 87 en Zondag 33 vraag 88
Thema: De waarachtige bekering des mensen


Download


Datum:  23 juni
Zondagmorgen 10:00 uur: Ds. A.Verschuure
Lezen: Handelingen 2 vers 37 – 47
Tekst: Handelingen 2 vers 42 – 47
Thema: Het leven van de eerste Christengemeente ons tot voorbeeld en opscherping


Download


Datum:  23 juni
Zondagmiddag 16:30 uur: Ds. A.Verschuure (Doopdienst)
Lezen: Genesis 15 vers 7 – 21
Tekst: Genesis 15 vers 17 – 18
Thema: Het Verbond


Download


Datum:  23 juni
Zondagmorgen 10:00 uur: Ds. A.Verschuure
Lezen: Handelingen 2 vers 29 – 42
Tekst: Handelingen 2 vers 42 – 47
Thema: Het leven van de eerste Christengemeente ons tot voorbeeld en opscherping


Download


Datum:  16 juni
Zondagmiddag 16:30 uur: Ds. A.Verschuure
Lezen: 1 Petrus 2 vers 1 – 12
Tekst: Heidelbergse Catechismus Zondag 32
Thema: De goede werken


Download


Datum:  10 juni  (2e Pinksterdag)  Belijdenisdienst
Maandagmorgen 16:30 uur: Ds. A.Verschuure
Lezen: Ruth 1 vers 6 – 18
Tekst: Ruth 1 vers 16 en 17
Thema: De geloofsbelijdenis van Ruth


Download


Datum:  9 juni       (1e Pinksterdag)
Zondagmiddag 16:30 uur: Ds. A.Verschuure
Lezen: Handelingen 2 vers 22 – 41
Tekst: Handelingen 2 vers 37 en 38
Thema: Verslagenheid des harten


Download


Datum: 9 juni       (1e Pinksterdag)
Zondagochtend 10:00 uur: Ds. A.Verschuure
Lezen: Handelingen 2 vers 1 – 21
Tekst: Handelingen 2 vers 3
Thema: Het 2e Pinksterteken


Download


Datum:  2 juni
Zondagmiddag 16:30 uur: Ds. A.Verschuure
Lezen: Ezechiël 33 vers 1 – 11
Tekst: Heidelbergse Catechismus Zondag 31
Thema: De sleutelen de Hemelrijks


Download


Datum: 2 juni
Zondagochtend 10:00 uur: Ds. A.Verschuure
Lezen: Openbaring 12
Tekst: Openbaring 12 vers 5b en 6
Thema: Christus in de Hemel en Gods Kerk op aarde


Download


Datum:  30 mei
Donderdagochtend  9:00 uur: Ds. A.Verschuure
Lezen: Markus 16 vers 9 – 20
Tekst: Markus 16 vers 19
Thema: De hemelvaart van de Heere


Download


Datum:  26 mei
Zondagmiddag 16:30 uur: Ds. W. Silfhout

Lezen: 1 Petrus 1
Tekst: 1 Petrus 1 vers 3
Thema: Roemtaal van Petrus


Download


Datum:  19 mei
Zondagmiddag 16:30 uur: Ds. A.Verschuure (Nabetrachting Heilig Avondmaal)
Lezen: Johannes 6 vers 48 – 71
Tekst: Heidelbergse Catechismus Zondag 29 en vraag 80 van Zondag 30
Thema: Het lichaam en bloed van Christus


Download


Datum:  19 mei
Zondagochtend 10:00 uur: Ds. A.Verschuure (Bediening Heilig Avondmaal)
Lezen: 1 Korinthe 10 vers 14 – 17 en 1 Korinthe 11 vers 20 – 29
Tekst: Heidelbergse Catechismus Zondag 28
Thema: Het Heilig Avondmaal des Heeren


Download


Datum:  12 mei
Zondagmiddag 16:30 uur: Ds. A.Verschuure (Doopdienst)
Lezen: Johannes 16 vers 25 – 33
Tekst: Johannes 16 vers 33b
Thema: Het dopen in de Naam des Heiligen Geestes


Download


Datum:  12 mei
Zondagochtend 10:00 uur: Ds. A.Verschuure (Voorbereiding HA)
Lezen: Jeremia 15 vers 10 – 21
Tekst: Heidelbergse Catechismus Zondag 30
Thema: Het kostelijke van het snode uittrekken


Download


Datum:  28 april
Zondagmiddag 16:30 uur: Ds. A.Verschuure
Lezen: Genesis 17 vers 1 – 22
Tekst: Heidelbergse Catechismus Zondag 27
Thema: De Heilige doop


Download


Datum:  28 april
Zondagochtend 10:00 uur: Ds. A.Verschuure
Lezen: Markus 16 vers 9 – 20
Tekst: Markus 16 vers 15 – 16
Thema: Christus opdracht aan zijn discipelen


Download


Datum:  22 april
Maandagochtend 9:00 uur: Ds. A.Verschuure (2e Paasdag)
Lezen: Jesaja 53
Tekst: Jesaja 53 vers 10b
Thema: Het loon op Christus middelaars arbeid


Download


Datum:  21 april
Zondagmiddag 16:30 uur: Ds. G. J. van Aalst (1e Paasdag)
Lezen: Lukas 24 vers 36 – 49
Tekst: Lukas 24 vers 44 – 46
Thema: Hoe de Heere werkt


Download


Datum:  21 april
Zondagochtend 10:00 uur: Ds. A.Verschuure (1e Paasdag)
Lezen: Markus 16 vers 1 – 8
Tekst: Markus 16 vers 1 – 6
Thema: Het Paasevangelie


Download


Datum:  19 april
Vrijdagavond 19:15 uur: Ds. A.Verschuure (Goede Vrijdag)
Lezen: Markus 15 vers 33 – 47
Tekst: Markus 15 vers 38
Thema: Het voorhangsel


Download


Datum:  14 april
Zondagmiddag 16:30 uur: Ds. A.Verschuure (Doopdienst)
Lezen: Genesis 32 vers 24 – 32 en hoofdstuk 33 vers 1 – 11
Tekst: Genesis 32 vers 30 – 31
Thema: Het dopen in de Naam des Heiligen Geestes


Download


Datum:  14 april
Zondagochtend 10:00 uur: Ds. A.Verschuure
Lezen: Markus 15 vers 20 – 37
Tekst: Markus 15 vers 22 – 25
Thema: Christus op Golgotha


Download