Sinds enkele jaren worden er in onze gemeente vrouwenochtenden georganiseerd. De bedoelingen hiervan zijn een onderlinge band en ontmoeting. We vinden het belangrijk om samen na te denken over onderwerpen die interessant zijn, die aandacht nodig hebben en om elkaar daarbij te helpen en te ondersteunen. Allerlei onderwerpen krijgen daarbij een plaatsje op zijn tijd.
De vrouwenochtenden zijn eens in de maand op woensdagochtend, inloop vanaf 9.00 uur. Een kopje koffie of thee staat dan voor u klaar. We beginnen om 9.45 uur. Tussendoor houden we een pauze waar ruimte is voor ontmoeting. Het zou eens kunnen gebeuren dat de activiteiten op een andere ochtend of middag zijn dan de woensdagochtend. We vragen een kleine bijdrage van 2 euro voor deze ochtenden.

Ook voor het komende seizoen staan weer verschillende onderwerpen en activiteiten op het programma. We proberen met het plannen van de onderwerpen rekening te houden met allerlei verschillende problemen die spelen in de maatschappij of kerk, maar ook met de verschillende interesses die er zijn bij de vrouwen die doorgaans de ochtenden bezoeken.
Meestal proberen we in een seizoen ook een ontspannende activiteit te organiseren zoals een fietstocht, bloemstuk maken o.i.d. We gingen bijvoorbeeld eens naar de theologische school en we brachten een bezoek aan de Gouwstraat. In de decembermaand proberen we aandacht aan kerst te geven.

Uw inbreng van ideeën zijn natuurlijk hartelijk welkom. Heeft u een onderwerp of probleem dat u graag besproken zou willen hebben? Laat u dat alstublieft weten aan de commissie, zodat wij kunnen kijken of we daar een spreker of spreekster voor kunnen vinden die dat met ons gaat uitdiepen. We kunnen niet beloven dat het altijd gaat lukken, maar we doen ons best.

Vanuit de vrouwenochtenden proberen we ook mee te leven met de zieken in de gemeente, maar ook met huwelijksjubilea, door middel van het sturen van een kaartje. Ook zijn er vrouwen die namens de kerk een bezoekje brengen aan jarige ouderen in de gemeente. Zij nemen dan een cadeaubon namens de kerkenraad mee. 
Vanuit de commissie proberen we ook de vrouwen te bezoeken die nieuw in de gemeente komen, zodat deze zich welkom weten.

We nodigen de vrouwen die nog nooit op een vrouwenochtend geweest zijn hartelijk uit om toch eens een ochtend aanwezig te zijn. In het verleden is gebleken dat je dan iemand spreekt (bv. in de pauze) waar je al jaren samen mee in één kerk zit, zonder dat je deze vrouw eigenlijk kent. Het kunnen hele goede ontmoetingen zijn.

Voor het komende seizoen hebben we weer een aantal woensdagochtenden op het programma staan met mooie onderwerpen, houd u daarvoor de kerkbode in de gaten!
Dus hartelijk welkom op de VROUWENOCHTENDEN.

Comments are closed.