Opgericht:
Jubilate is een gemengd koor van ongeveer 40-45 leden uit Capelle aan den IJssel. Het koor is opgericht op zaterdagmiddag 30 januari 1965 in de Moriakerk in Capelle-West. Die middag schreven 32 zangers zich in als lid van het koor. De leiding van die bijeenkomst was in handen van wijlen ouderling G. de Vos. De bijeenkomst werd gesloten door -toen nog- student, maar nu wijlen ds. G.J. van den Noort. Bij de splitsing van de gemeenten Middelwatering en West (in 1992) werd het koor ondergebracht bij de gemeente van Middelwatering. Tot op de dag van vandaag is ‘Elim’ onze thuisbasis.

Van 1969 tot april 2016 hadden we een samenwerkingsverband onder de naam ‘Deo Juvante’. Hier maakten ook de koren ‘Asaf’ uit Moerkapelle (voor kortere tijd) en ‘Laus Deo’ uit Rotterdam deel van uit. In die tijd traden we gezamenlijk naar buiten onder de naam ‘Deo Juvante’. Veel opnamen uit het verleden zijn dan ook onder de naam ‘Deo Juvante’ te vinden. Deze samenwerking is begin 2016 beëindigd. Sindsdien geven we concerten als zelfstandig koor, maar ook vaak in samenwerking met andere koren. De laatste jaren hebben we onder andere samengewerkt met de gemengde koren van Gouda, Vlaardingen, Krimpen aan den IJssel, Berkenwoude, Ridderkerk-Slikkerveer en Dordrecht.

Doel van de vereniging:
Als gemengd koor zijn we allereerst een gemeentekoor. In die zin hopen we bij te dragen aan de ondersteuning en bevordering van de gemeentezang. Daarnaast is het een uiting van het gemeenteleven en het is onze wens dat we als koor het gemeenteleven en de betrokkenheid daarop versterken. We zingen psalmen, geestelijke- en vaderlandse liederen. We bidden elke week of dit mag zijn tot Gods eer en tot nu van onze naaste.

Doelgroep waarvoor de vereniging bedoeld is:
Als koor hebben we blijvend behoefte aan nieuwe enthousiaste zangers. Naast gemeenteleden van “Elim” zijn ook leden van andere kerken hartelijk welkom. We hebben ook een behoorlijk aantal leden, die komen van buiten ons kerkverband. Interesse? Kom gerust een avond luisteren of al wat mee repeteren. Je zult zien dat het met elkaar zingen in verenigingsverband je goed zal bevallen. Welkom!

Wij komen bij elkaar:
We repeteren elke woensdagavond van 20.00 – 22.00 uur in de zaal ‘Palmboom’ van Elim. Actuele informatie vindt u ook altijd in de kerkbode. Ook kunt u altijd even een mailtje sturen. Dat kan op ons mailadres jubilatecapelle @ gmail.com (zonder spaties).

Inhoud van de avonden:
Onder leiding van onze dirigente Eline Bokkers studeren we tijdens de repetitie avonden nieuwe en oude muziek in voor uitvoeringen die gepland staan. De meeste uitvoeringen worden gehouden ten bate van een goed doel. De uitvoeringen vinden soms plaats in ‘Elim’, maar ook in diverse andere (monumentale) kerkgebouwen. Ook worden de verzorgings- en verpleeghuizen niet vergeten.

Met het samenwerkingsverband Deo Juvante zijn er diverse CD’s uitgebracht. Inhoud en kwaliteit van wat we zingen vinden we zeer belangrijk. Verder is het van belang dat er aandacht is voor de onderlinge band binnen de vereniging en voor het gemeenteleven in zijn totaliteit. Van tijd tot tijd wordt er ook op de verenigingsavonden meegedaan met speciale acties voor goede doelen. Ook hebben we als koor een sponsorkind via de stichting Woord en Daad.

Comments are closed.