Al jarenlang kennen wij in onze gemeente het werk van de zondagsschool. Van september t/m mei wordt bijna elke zondag na de morgendienst met kinderen uit de gemeente stilgestaan bij een gedeelte van Gods Woord.

In de kerk, waar de meeste kinderen ook komen, vindt de prediking plaats, het onderwijs uit Gods Woord dat heel vaak afgestemd is op volwassen hoorders. Op de zondagsschool gaat het met name om het geschiedverhaal. Deze vorm van overdracht komt het best overeen met de denkwijze van de kinderen die vaak nog heel anders tegenover het leven en de wereld staan dan de volwassenen.

Eigenlijk zou de boodschap van God uit de Bijbel overgebracht moeten worden in de gezinnen. De praktijk leert echter dat deze taak heel vaak doorgeschoven wordt naar de scholen (waar de kinderen doordeweeks les krijgen) en naar de zondagsschool. Veel ouders achten zich niet in staat om deze verantwoordelijke taak goed uit te voeren en daarom wordt er door velen dankbaar gebruik gemaakt van de zondagsschool.

Werkwijze
Op onze zondagsschool wordt gewerkt met een vertelrooster dat uitgegeven wordt door het Hervormd Bondsbureau te Nijkerk. Wekelijks wordt een Bijbelgedeelte aangewezen met een daarbij te leren tekst en een psalmversje. Omdat we met 3 niveaus (A, B en C) werken kunnen de grootte van de teksten en de lengte van de psalmversjes verschillend zijn. In onze gemeente hebben we 4 leeftijdsgroepen tussen de 5 en 12 jaar. Dit om de groepen niet te groot te maken.

Regelmatig worden de teksten en versjes overhoord. Per keer kunnen 3 punten behaald worden: 1 punt voor de aanwezigheid, 1 punt voor een goed opgezegde tekst en 1 punt voor een goed opgezegd versje.

Op 2e Kerstdag wordt er met de kinderen van de zondagsschool, de kinderen van de evangelisatiegroep en de gemeente kerstfeest in de kerk gevierd. Aan de hand van een opgesteld kerstprogramma worden er dan door kinderen teksten uit Gods Woord opgezegd en wordt er een Bijbel- en een vrije vertelling gehouden. Na afloop krijgen de kinderen een boek en een tas met lekkers.

Leidsters en leiders
Elke zondagsschoolgroep bestaat uit meerdere leiders en/of leidsters. Zij doen dit werk uit liefde tot de kinderen van de gemeente. Samen mogen ze bezig zijn in de dienst van Gods Koninkrijk om wet en evangelie, zonde en genade aan de kinderen in verhaalvorm mee te geven. Hun wens en bede is om in deze ruwe, zondige en verleidelijke wereld, waarin de kinderen moeten leven, het evangelie van Jezus Christus op eenvoudige manier mee te geven.

Comments are closed.