Zangvereniging “Jubilate”

Foto Doelen Jubilate

Naam van de vereniging:
Zangvereniging ‘Jubilate’

Opgericht:
Jubilate is een gemengd koor van ongeveer 50 leden uit Capelle aan den IJssel. De oprichtingsbijeenkomst was op zaterdagmiddag 30 januari 1965 in de zaal die nu de consistorie is van de Moriakerk in Capelle-West. 32 zangers schreven zich in als lid. De leiding van de bijeenkomst was in handen van (inmiddels overleden) ouderling G. de Vos. De bijeenkomst werd gesloten door -toen nog- student, maar nu wijlen ds. G.J. van den Noort.

Van 1969 tot april 2016 hadden we een samenwerkingsverband onder de naam ‘Deo Juvante’. Hier maakten ook de koren ‘Asaf’ uit Moerkapelle (voor kortere tijd) en ‘Laus Deo’ uit Rotterdam deel van uit. In die tijd traden we gezamenlijk naar buiten onder de naam ‘Deo Juvante’. Deze samenwerking is begin 2016 beëindigd.

Samenstelling van het bestuur:

1e voorzitter/1e penningmeester:Thomas Izelaar
2e voorzitter/secretaris:Hendrik Verhoef
2e penningmeesterMargo Hokse
2e secretarisCaroline Molendijk
Algemeen Adjunct:Zwany Blokland – de Leeuw
Algemeen Bestuurslid:Johan Stolk

Doel van de vereniging:
– zingen van psalmen en geestelijke en vaderlandse liederen tot Gods eer en tot nut van onze naaste
– ondersteuning en bevordering van de gemeentezang
– uiting en versterking van het gemeenteleven

Doelgroep waarvoor de vereniging bedoeld is:
Als koor hebben we blijvend behoefte aan nieuwe enthousiaste zangers vanaf ongeveer 16 jaar. Gemeenteleden van “Elim”, maar ook kerkleden van andere gemeenten zijn van harte welkom op ons koor. Kom gerust een avond luisteren of al wat mee repeteren. Je zult zien dat het met elkaar zingen in verenigingsverband je goed zal bevallen. Welkom!

Wij komen bij elkaar:
We repeteren elke woensdagavond van 20.00 – 22.00 uur in de zaal ‘Palmboom’ van Elim. Actuele informatie vindt u ook altijd in de kerkbode. Ook kunt u altijd even een mailtje sturen.

Inhoud van de avonden:
Onder leiding van onze dirigente Eline Bokkers studeren we tijdens de repetitie avonden nieuwe en oude muziek in voor uitvoeringen die gepland staan. De meeste uitvoeringen worden gehouden ten bate van een goed doel. De uitvoeringen vinden plaats in ‘Elim’, maar ook in diverse andere (monumentale) kerkgebouwen. Ook worden de verzorgings- en verpleeghuizen niet vergeten.

Met het samenwerkingsverband Deo Juvante zijn er diverse CD’s uitgebracht. Inhoud en kwaliteit van wat we zingen vinden we zeer belangrijk. Verder is het van belang dat er aandacht is voor de onderlinge band binnen de vereniging en voor het gemeenteleven in zijn totaliteit. Van tijd tot tijd wordt er ook op de verenigingsavonden meegedaan met speciale acties voor goede doelen. Ook hebben we als koor een sponsorkind via de stichting Woord en Daad.

Contactpersoon:
Hendrik Verhoef

Jubilate oefenen
Zwijndrecht JubilateCD Deo Juvante - Alles moet Hem eren